Het gaat om druk(te)

tijd genoeg?We hebben het druk.  Sterker: als we sociaal succesvol willen zijn horen we het druk te hebben. Een bekende wijsheid speelt daarin een rol: alles duurt langer dan we willen. We onderschatten dus voortdurend de tijd die nodig is om iets te realiseren (werk of privé). Een optie is als je keuzevrijheid hebt om dat te kiezen wat het beste bij je past. Dat kun je relatief eenvoudig constateren door te reflecteren waar je veel tijd aan besteed. Dat kon weleens met jezelf te maken hebben.

Tijdmanagement

We overschatten meestal wat we op een dag kunnen bereiken. We onderschatten erg vaak wat we in een jaar of een decennium kunnen bereiken. Dat betekent dat het verstandig is eerst aandacht te geven aan het begrijpen welke tijd nodig is om een bepaalde doelstelling te bereiken. De kunst is daarna die tijd ook vrij te maken en periodiek te kijken of je dichter bij je doel bent gekomen. De meeste (grote) doelen blijken toch niet te lukken. Dat is eigenlijk geen probleem: het levert leerervaringen op die een nieuwe route op weg naar mogelijk maken.

Belang nieuwsgierigheid

Bij veranderingen gaat het niet om die verandering op zich maar om ruimte te creëren om eigen keuzes te maken. Nieuwsgierigheid biedt jou een hulpmiddel bij de vele veranderingen. Nieuwsgierigheid betekent verkennen, vragenstellen, experimenteren en ideeën en informatie en kennis koppelen. Het vereist ook actie. Wanneer mensen iets onverwachts ervaren verbinden ze nieuwe informatie met wat ze al weten. De cruciale elementen van nieuwsgierigheid zijn: context; interacties; selectie; creativiteit; constructie (maken prototype); kritisch denken; vertrouwen.

Je balans

Kiezen is complex als je de balans mist of in ieder geval onvoldoende inzicht ontwikkelt op hoe je tot een evenwichtige houding kunt komen. Balans komt dus voort uit in staat te zijn te reflecteren. Die keuzes zijn gebaseerd op wat je belangrijk vindt (verbinding met jouw identiteit en drijfveren). Het vinden van steeds een nieuwe balans betekent dat je je kunt verhouden tot ontwikkelingen in de omgeving (context). Het vinden van de juiste balans betekent congruentie met jezelf.

Je Big Picture

Veel mensen zijn teleurgesteld dat het niet vlugger gaat. Wat helpt is om te kijken hoe snel het eigenlijk bij anderen gaat (vinden huis; loopbaanstappen; vinden van balans privé/werk etc). Ook hier geldt weer dat het zien van je Big Picture juist het bereiken van doelen meer realistisch maakt. Dingen hebben soms tijd nodig. En als niet werkt probeer je het op andere manier.

 Literatuur

Clark, D. (2021). The long game. How to be a long-term thinker in a short-term world. Boston, Mass.: Harvard Business Review Press

Woldendorp, H., H. de Groot, T. Woldendorp en C. Boven. Zie je Big Picture. Transformeer succesvol!. Amsterdam: SWP