‘If you had tomorrow to do over again, would you? (Godin p. 253).

Eigen keuzes

in controlEigenlijk is het enige wat we echt in control hebben wat we op een bepaald moment doen als gevolg van een eigen keuze. Creativiteit vloeit hier uit voort. De ‘waarom’ vraag geeft je inzicht waarom dingen zijn zoals ze zijn.

Door vertrouwen te hebben in de eigen keuzes ontstaat ruimte om iets nieuws te proberen. Talent is aangeboren; vaardigheden daarentegen zijn aangeleerd. Dat gaat ook om de vaardigheid om iets nieuws te proberen. Professionele activiteiten hebben altijd een bedoeling. Een houding is meer een vaardigheid dan voortvloeiend uit talent.

Het gaat om het proces

Het proces om tot iets te komen is belangrijker dan het resultaat. Een goed proces kan overigens tot een goed resultaat leiden, maar dat weet je van te voren niet. Een goed besluit is gebaseerd op de opties die we zelf in beeld hebben gekregen. Een goed resultaat gebeurt of gebeurt niet. Problemen hebben oplossingen. Een probleem zonder oplossing is een situatie. Het veranderen van je situatie volgt uit drie vragen: wie of wat probeer je te veranderen; welke verandering wil je bereiken; wanneer weet je of het gebeurd is.

Jezelf veranderen?

De tijd die we besteden ons druk te maken is eigenlijk de tijd die we besteden aan het onder controle brengen van zaken die niet onder controle te krijgen zijn. De meeste kritiek op internet is zinloos omdat het vaak over de maker gaat en niet wat gemaakt is en omdat de meeste critici onaardig en incompetent zijn.

Als je je beeld van jezelf wilt veranderen dan begint dat met het veranderen van je acties. Identiteit is de basis voor actie; actie leidt tot gewoontes; gewoontes leiden tot een bij jou passende praktijk. De logische consequentie hiervan is dat de enige keuze die we hebben is om te beginnen. Je begint waar je bent. De enige manier om vooruit te komen is door te gaan lopen. Je eigen activiteiten bepalen dus het succes. Teveel actie leidt tot energieverlies; teveel aanpassing tot verlies van jezelf. Het gaat er steeds om jezelf in balans te brengen.

Actie

Initiatief gaat over actie en die volgt uit jezelf, omdat jij iets wil. Natuurlijk is er altijd sprake van een context, maar de stuwende energie achter de actie is de opbrengst die jij voor ogen hebt. Actie maakt verbinding tussen willen, via kunnen naar doen.

Literatuur

Godin, S. (2020). The Practice. Shipping creative work. Penguin Business

Woldendorp,H., H. de Groot, T. Woldendorp en C. Boven. (2022). Zie je Big Picture. Transformeer succesvol! Amsterdam: SWP