Kern van management

kern van managementStel dat je organisaties ordent naar een keten, een hub, een web of verzameling eenheden wat zie je dan als manager? Een keten wordt aangestuurd door een verticale ‘chain of command’. In een hub is er geen boven, maar zit je er middenin. In een web is de manager overal: langs alle lijnen van het web. In een verzameling werken iedere eenheid zelfstandig; management is er vooral niet mee bemoeien. De kern van management is controleren, besluiten, doen en onderhandelen, denken en sturen en dat alles tegelijkertijd.

Dilemma’s

Management wordt gekenmerkt door een aantal dilemma’s die in iedere organisatie voorkomen. Hoe zorg je voor een adequate planning en strategie als er de hele dag gedoe is? Hoe blijf je geïnformeerd en in contact met medewerkers als de rol van manager is om juist niet in operationele activiteiten terecht te komen? Hoe zorg je ervoor dat er naast analyse (onderbrengen van activiteiten in afdelingen, programma’s, budgetten etc) ook sprake is van synthese (zien van de Big Picture). We willen graag weten door te meten. Maar hoe meet je bijvoorbeeld de cultuur of management zelf? Hoever kun je delegeren als veel informatie die je ontvangt persoonlijk, ambigu of gebaseerd op individuele meningen gebaseerd is? Wanneer is het verstandig om te handelen: hoe vind je de balans tussen eerst maar eens analyseren voordat je tot actie over gaat en onmiddellijk ingrijpen? Hoe ga je om met veranderingen wanneer je ook moet zorgen voor continuïteit. Hoe vind je de balans tussen zelfvertrouwen en arrogantie.

Balans

Het gaat dus steeds om het vinden van het juiste evenwicht. Het vinden van steeds een nieuwe balans betekent dat je trouw aan jezelf kan blijven én effectief kan meebewegen in alle veranderingen om je heen (context). Het ontwikkelen van dat evenwichtsvermogen is de sleutel in de congruentie met jezelf.

Coördineren

Hoe zorg je ervoor dat de juiste dingen effectief en doelmatig gebeuren? Er zijn zes manieren om activiteiten te coördineren. Eenvoudig is het als mensen door rechtstreekse communicatie zich aan elkaar aanpassen. Het geven van instructies (directe supervisie) is een andere benadering. Door regels kan werk gestandaardiseerd worden. Door je te richten op prestaties wordt het resultaat gestandaardiseerd. Door training worden vaardigheden en kennis gestandaardiseerd. En tenslotte door gedeelde opvattingen zijn onderliggende normen en waarden gestandaardiseerd.

Zien van het geheel

De keuze bepaalt de mate waarin je stabiel staat en stelt je in staat evenwichtig te bewegen in de organisatiecontext. Het gaat erom dat de keuzes leiden tot een passende vorm van management. De samenhang vormt de Big Picture. De Big Picture geeft onder andere inzicht in hoe dynamiek en evenwichtsdimensies van invloed zijn op de wijze waarop jij je verhoudt tot de omgeving waarin je managet.

Literatuur

Mintzberg, H. (2023). Understanding organizations…finally! Oakland, CA: Berrett-Koehler

Woldendorp,H., H. de Groot, T. Woldendorp en C. Boven. (2022). Zie je Big Picture. Transformeer succesvol! Amsterdam: SWP