Belofte of hype?

Marcel Levi (interview Dutch Health Hub) maakt een onderscheid maken tussen ‘beloftes en hypes’.: “ Wie weet wordt het beter, maar met het huidige niveau kan ChatGPT je nog geen diabetes spreekuur doen. ChatGPT heeft geen besef van tijd, dus het koppelt gedateerde inzichten aan nieuwe kennis; dat doet het allemaal door elkaar heen, dus je krijgt het gevoel van klok en klepel. Maar het gaat wel in tamelijk foutloos taalgebruik. Dat is gevaarlijk. Als je oppervlakkig leest, is het heel overtuigend. Maar als je zelf iets meer van het onderwerp”.

Slimmere chatbot?

ChatGPT (introductie:) biedt de mogelijkheden van een slimme chatbot: uitleg van moeilijke concepten (hun voorbeeld: kwantumfysica), schrijven van computercodes, maken van verhalen en reageren op verhalen door geven van nieuwe commando’s (prompts). Op dit moment wordt ChatGPT bijvoorbeeld al gebruikt om apps te bouwen, en standaardteksten op te stellen (websites).

We zijn begonnen

De toepassing in de zorg is nog in de beginfase. Het adviesbureau Bain en Company gaat een alliantie aan met OpenAI dat ChatGPT heeft ontwikkeld. De samenwerking is nu nog vooral gericht op customer experience (geoptimaliseerde communicatie en klantreizen), contact centers (geautomatiseerde, gepersonaliseerde en realtime scripts) en marketing (opleveren van tekst, verrijking van foto’s en gerichte boodschappen). De start van deze nieuwe technologie heeft nog nooit zoveel aandacht gekregen. In slechts vijf dagen schreven meer dan 1 miljoen gebruikers zich in voor ChatGPT, aanzienlijk meer dan bij de start van Facebook en Instagram. Het volgende kwartaal is het de bedoeling de alliantie tussen Bain en OpenAI verder uit te breiden met softwarefirma’s voor de ontwikkeling e-commerce, marketing, customer relationship management, human resources en financiële dienstverlening.

Toepassing in de zorg

ChatGPTChatGPT gaat bijdragen aan het gesprek tussen zorgprofessional en patiënt over hun gezondheidssituatie en welke behandelingen mogelijk zijn. Leefstijlinterventies kunnen worden ondersteund. ChatGPT gaf de volgende tips op de vraag om in een week minstens 2.5 uur fysiek bezig te zijn: zoek activiteiten die je leuk vindt; maak er een gewoonte van; stel doelen vast; zorg voor afwisseling; zoek iemand om samen te sporten; overweeg een groepsverband; gebruik je lunchtijd; gebruik technologie om je inspanningen te volgen.

In de zorg gaat het onder meer om ondersteunen van zorg fases, zelfdiagnose, optimalisering van de relatie tussen arts en patiënt, vergroten van de toegang tot zorgprofessionals, diagnose van specifieke ziektebeelden. ChatGPT kan op (korte) termijn klinische data bij elkaar brengen, medische dossiers samenvatten, berichten versturen, en beantwoorden van FAQ’s (frequent asked questions). Daarnaast gaat het bijvoorbeeld om medicatieherinnering, digitale medische consultaties, ondersteuning bij uitvoeren richtlijnen, telemedicine, afspraken maken, samenstellen clinical trials, behandelopties.

Literatuur

Castro, H. (2023). ChatGPT and healthcare. Unlocking the potential of patient empowerment. Amazon

 Dutch Health Hub,  2 maart 2023

Jeninga, A. en H. Woldendorp. (2022). Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties. Werken met de Systemische Ontwikkel Matrix. Amsterdam, SWP