pensioenfondsOp 6 juli 2023 deed de Rechtbank Amsterdam uitspraak vanwege de vordering dat het pensioenfonds voor werknemers in de reisbranche (Reiswerk) onrechtmatig zou hebben gehandeld bij het verlagen van de pensioenen van deelnemers vanwege de overgang naar een ander pensioenfonds.

Wat was er aan de hand?

De pensioenen voor de reisbranche werden uitgevoerd door een eigen bedrijfstakpensioenfonds (Reiswerk: ca 20.000 deelnemers). Het fonds was financieel in zeer zwaar weer terecht gekomen (zeer lage dekkingsgraad) en de pensioenafspraken konden niet integraal worden nagekomen. Het fonds is op zoek gegaan naar een ander pensioenfonds die de verplichtingen zou kunnen overnemen.
Het pensioenfonds voor de Grafische Industrie (PGB) was hiertoe bereid, maar omdat de pensioenreserve van Reiswerk volstrekt onvoldoende was om de verplichtingen na te komen is een korting van de afspraken overeengekomen. De pensioenen werden door de overgang dus verlaagd.

Een groep (ex-) werknemers was het hiermee niet eens en heeft een advocaat in de arm genomen. Deze advocaat stelde dat de verlaging van de pensioenen onrechtmatig was en dat “het afpakken van eigendom” een voordeel zou zijn van Pensioenfonds voor de Grafische Industrie (hierna PGB).

De rechter

De belangrijkste conclusie van de rechter is dat er geen onrechtvaardige aantasting van hun pensioen heeft plaatsgevonden. Immers uitgaande van de dekkingsgraad van Reiswerk (laag) en die van PGB (hoog) kan goed gesteld worden dat de aangepaste rechten 1 op 1 over zijn gegaan. Reiswerk had de toegezegde pensioenen immers niet kunnen uitkeren en PGB wel.

Voorbeeld: een werknemer bouwde € 1.000 pensioen op.
Echter vanwege de dekkingsgraad moet het fonds de pensioenen korten en mag slechts € 900 worden uitgekeerd.
Na overdracht worden de pensioenen met 10% gekort en wordt € 900 pensioen toegezegd door de nieuwe pensioenuitvoerder.

De dekkingsgraad van de nieuwe uitvoerder is voldoende om de afgesproken € 900 pensioen uit te keren.

De rechter stelde verder dat Reiswerk zorgvuldig te werk is gegaan en dat er geen alternatief was. De belangen van de deelnemers zijn zo goed mogelijk behartigd.

Opmerkingen:

  • Uiteraard is het zeer vervelend voor de deelnemers dat hun pensioenen achteruit zijn gegaan (ouder dan 60 jaar met 8% tot wel 16% indien jonger).
    Het goed nieuws is dat PGB de pensioenen afgelopen jaar met 10% verhoogd heeft en dat de dekkingsgraad (zomer 2023) bijna 120% is. De ouderen zitten dus al weer in de plus. Ook voor de toekomst ziet het er dus goed uit.
  • Dit was een zeer simpele zaak, waarvan ik het opmerkelijk vind dat een advocaat meegaat met deze klagende werknemers. Wij (OR-Pensioenadviseurs) vechten ook voor de werknemers, maar het geld en de inspanningen dat aan deze rechtszaak besteed is had veel beter gespendeerd kunnen worden aan het uitleggen aan de deelnemers van Reiswerk waarom de acties van Reiswerk, PGB en DNB wel correct waren. Met het voeren van een rechtszaak ga je toch mensen verwachtingen geven en deze waren in dit geval onterecht.
    Een van de reacties van een deelnemer na de rechtszaak was in dit kader treffend: “het is een grof schandaal”.