Blockchain technologie is goed toepasbaar om op lange termijn processen digitaal te verbeteren en te innoveren. Met blockchain technologie kunnen transacties over gegevens decentraal, onveranderbaar en onweerlegbaar worden vastgelegd. Bijvoorbeeld om op het dataplatform na te gaan wie wanneer jouw zorgdata heeft bekeken.

Je hoeft je dus niet te vervelen in de zorg. Er zijn uitdagingen met betrekking tot bijna alles: bekostiging, kwaliteit, betaalbaarheid, werklast, ketensamenwerking, personeelstekorten, fraudedetectie, gezonde leefstijl en preventie.
 
dataplatform
 

Blockchain technologie

Verder brengt toenemende digitalisering in het algemeen, zoals integratie en interoperabiliteit en bijvoorbeeld toestemming om privacygevoelige gegevens op te slaan, te bewerken of uit te wisselen in het bijzonder, zijn eigen uitdagingen met zich mee.

Het op een veilige manier opslaan van medische dossiers is van vitaal belang voor elk gezondheidszorgsysteem en enkel vertrouwen op gecentraliseerde servers vergroot de kans dat gevoelige informatie op straat komt te liggen. Transparantie en verhoogde veiligheid van Blockchain-technologie maken dit een ideaal platform voor het opslaan van medische data.

Basisprincipes voor het gebruik van Blockchain

Om tot een effectiever invulling van de zorg te komen vullen we vier basisprincipes voor het gebruik van Blockchain in:

  • Groeiende keten. Om samen te kunnen werken is het noodzakelijk dat informatie gedeeld kan worden. Dat wordt ingevuld via informatiestandaarden en het interoperabiliteitsmodel van Nictiz
  • Gedistribueerd netwerk: Blockchain fungeert als een digitale infrastructuur (zorginformatiesysteem). Een voorbeeld is het functioneren van het IT platform binnen waardegedreven zorg om te komen tot vastlegging van uitkomsten van zorg
  • Consensus: omdat er geen sprake is van een centrale partij die stuurt moeten de betrokken partijen overeenstemming bereiken
  • Gegevensopslag: de vastlegging van de digitale identiteit en de borging van privacy vloeit voort uit het werken met Blockchain

Door hun gegevens op een Blockchain door middel van cryptografie te beveiligen, kunnen patiënten hun privacy gevoelige informatie veilig opslaan en zijn ze in staat om hun medische informatie met hun goedkeuren te delen met elke zorginstelling.

Innovatie-community Deventer GROZzerdam

‘Deventer GROZzerdam” is een innovatie-community waarin inwoners, professionals, organisaties, bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, gemeente, zorgverzekeraar en landelijke systeempartijen hun krachten bundelen om deze transformatie te realiseren. De nadruk ligt op een innovatieve manier van werken van een aantal wijken, waarbij één van de resultaten moet zijn dat gezondheidsverschillen tussen mensen worden verkleind. Bewoners van de wijken werken aan leefstijlverandering en participeren in nieuwe netwerkstructuren. Daarbij wordt ook leefstijlverandering en gezondheidswinst gemeten waardoor data met betrekking tot uitkomstmaten rond  gezondheid worden verzameld voor nieuwe interventies.

GERDA

Binnen de Achterhoek wordt gewerkt aan GERDA: projectnaam voor het realiseren van een GEïntegreerde Regionale Data-infrastructuur Achterhoek. Op basis van de uitgangspunten ‘data blijft zoveel mogelijk bij de bron’ (DIZRA principe) en ‘zo min mogelijk handmatige handelingen’ (uitgangspunten efficiënt en veilig) wordt voor de basis van de regionale geïntegreerde data-infrastructuur gekozen voor een gefedereerde data-architectuur. Het inrichten van de data-infrastructuur is maatwerk en kan verschillen per regio, afhankelijk van het beoogde doel en de informatievragen

Literatuur

Veuger, J. en H. Woldendorp. (2021). Blockchain in de zorg. Assen: Koninklijke Van Gorcum