Het beleid van het demissionaire kabinet heeft zich niet gunstig ontvouwd voor het MKB. Hoewel het aantal investeringsregelingen wordt verruimd, nemen de kosten (minimumloon, energie, verkleining van de winstvrijstelling) en de regelgeving verder toe. Bovendien verliezen investeringssubsidies veel van hun effectiviteit in een afnemende kredietmarkt. Velen hadden daarom gehoopt op meer aandacht voor alternatieve financieringsmogelijkheden zoals crowdfunding. Het belang is groot!

De lokale financieringsmarkt in Nederland krimpt al jaren

Eenvoudige toegang tot financiering is vaak een essentiële factor voor succesvol zakendoen. Deze mogelijkheid staat voornamelijk open voor grote bedrijven; zelfs in moeilijke tijden kunnen zij nog steeds een beroep doen op de kapitaalmarkten, eventueel met steun van de overheid.

In tegenstelling tot grote bedrijven, ervaren MKB-bedrijven veel meer moeilijkheden bij het verkrijgen van passende financiering. Dit wordt vooral problematisch in een tijd waarin het traditionele bankwezen steeds terughoudender is om hen te ondersteunen. Dit is onterecht gezien het grote belang van het MKB voor de economie. Het MKB is namelijk verantwoordelijk voor meer dan 60% van de toegevoegde waarde en zelfs 70% van de werkgelegenheid! Het MKB wordt dan ook terecht de economische motor genoemd.
 
MKB
 

De rol van crowdfunding op de lokale kapitaalmarkt groeit steeds in belang

Met name MKB-bedrijven en kleine projectontwikkelaars maken gebruik van crowdfunding. Ze halen gemiddeld € 250.000,- op per crowdfundingcampagne. Het totale bedrag dat jaarlijks via crowdfunding wordt ingezameld, groeit snel. In 2014 bedroeg het nog € 64 miljoen, maar in 2022 is dit gestegen tot € 949 miljoen.

Deze opmerkelijke groei wordt aangedreven door twee belangrijke factoren:

  • Aan de ene kant ontdekken projectontwikkelaars en beginnende ondernemers steeds meer de voordelen van crowdfunding.
  • Aan de andere kant zijn er beleggers die op zoek zijn naar aantrekkelijke rendementen en deze steeds vaker vinden in crowdfundingprojecten.

Hierdoor groeit zakelijke crowdfunding uit tot een steeds prominentere speler op de lokale kapitaalmarkt en speelt het een cruciale rol bij het stimuleren van de lokale economie en werkgelegenheid.
 
zakelijke crowdfunding
 

De populariteit van crowdfunding verklaard

Traditionele banken hebben hun zakelijke aanpak al enige tijd geleden aangepast. De lokale aanwezigheid via een netwerk van filialen heeft plaatsgemaakt voor een gecentraliseerde online benadering. Dit heeft geleid tot het verdwijnen van directe contacten tussen filiaalmanagers en vertegenwoordigers van de lokale economie. Als je financiering nodig hebt, ben je nu afhankelijk van een zeer objectieve afhandeling van je aanvraag door het hoofdkantoor van de bank. Het bankbeleid en de strenge regelgeving maken echter kleinere kredieten voor banken minder winstgevend, wat heeft geleid tot talloze afgewezen financieringsverzoeken. Dit heeft een leemte in de markt gecreëerd die steeds vaker wordt ingevuld door crowdfunding.

Ondernemers vinden nu in crowdfundingplatforms zoals Geldvoorelkaar.nl een bereidwillige gesprekspartner en een deskundige adviseur. Professionele crowdfundingplatforms onderscheiden zich door hun doeltreffendheid en aanpassingsvermogen. Vooral de snelheid waarmee geschikte financiering kan worden verkregen, is een verlichting voor ondernemers. Snel handelen is vaak van vitaal belang om te kunnen profiteren van zakelijke kansen. Kortlopende, langlopende, overbruggings- en gecombineerde financieringsvormen behoren allemaal tot de opties.

Ons crowdfundingplatform heeft het vertrouwen gewonnen van zowel ondernemers als de "crowd." We hebben een makkelijk en gebruikersvriendelijk toegankelijk platform opgezet met een uitgebreide selectie van vooraf gescreende projecten. Het gehele proces is transparant en voorzien van waarborgen. Hierdoor kunnen beleggers moeiteloos een goed uitgebalanceerde en gediversifieerde beleggingsportefeuille samenstellen die uitstekende rendementen oplevert.

Wat waren de verwachtingen ten aanzien van het beleid?

Het krimpen van de kapitaalmarkt staat al geruime tijd op de agenda van de politiek. Er wordt veel over gesproken, maar tot nu toe zijn er geen concrete maatregelen genomen. Ook tijdens Prinsjesdag bleef het stil. Eerder dit jaar had minister Adriaanses aangekondigd dat er een centrale financieringshub zou worden opgericht om ondernemers te ondersteunen bij financieringsvraagstukken. Het bundelt publieke financiering op één plek en zorgt ervoor dat banken ondernemers goed doorverwijzen naar alternatieve financiers zoals crowdfunding.

De minister heeft echter nog geen concrete stappen ondernomen, en dat is teleurstellend. Een extra doorverwijskanaal brengt crowdfunding verder onder de aandacht en helpt ondernemers bij het vinden van de juiste financiering. Een vergelijkbaar initiatief in Frankrijk, dat wel is uitgevoerd, heeft geleid tot een groei van meer dan 30% van de lokale kapitaalmarkt.

Op Prinsjesdag lag de nadruk voornamelijk op "eerlijk verdelen," en daar is natuurlijk niets mis mee. Maar het begint allemaal met "eerlijk verdienen," en daar hoort een goed functionerende kapitaalmarkt bij.