Het volledig harmoniseren van de EU-kapitaalmarkten staat hoog op de agenda in Brussel. Dit is begrijpelijk, aangezien het bedrijven en beleggers in staat stelt om elkaar gemakkelijker over de grenzen heen te vinden. Dit bevordert de economische groei en versterkt onze concurrentiepositie ten opzichte van handelspartners zoals de VS en China, die al over volledig geïntegreerde kapitaalmarkten beschikken.

Daarom is eind 2021 de Europese Crowdfunding Verordening (European Crowdfunding Service Providers Regulation, ECSPR) ingevoerd die in alle de EU-lidstaten van kracht is. Conform deze verordening moeten zakelijke crowdfundingplatforms vóór 10 november 2023 beschikken over een vergunning als Crowdfunding Service Provider, die is getoetst door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Met deze vergunning kunnen crowdfundingplatforms hun diensten nu overal in Europa aanbieden, terwijl beleggers tegelijkertijd kunnen rekenen op nog meer transparantie en zekerheid.
 
Nieuwe Europese Wetgeving inzake crowdfunding
 

Een nadere beschouwing van de nieuwe Europese wetgeving inzake crowdfunding

De nieuwe Europese wetgeving legt gemeenschappelijke regels vast en harmoniseert de vergunningseisen. Dit maakt grensoverschrijdende crowdfunding aanzienlijk eenvoudiger en kostenefficiënter. Dit is positief nieuws voor bedrijven die hun financieringsopties zien groeien en voor beleggers die hun investeringsportefeuille verder kunnen diversifiëren en uitbreiden.

De volgende drie voorzieningen verdienen extra aandacht:

  1. omvang projecten: het maximale bedrag dat ondernemers mogen ophalen is verdubbeld van € 2,5 mln naar € 5 mln.(berekend over een periode van twaalf maanden per projecteigenaar.)
  2. bescherming beleggers: strikte regels zijn geïntroduceerd die investeerders moeten beschermen tegen financiële verliezen. De wet schrijft aanvullende eisen op het gebied van IT en governance voor aan de platforms. Er zal duidelijke en transparante informatie moeten worden verstrekt over de financiële risico’s en kosten, inclusief insolvabiliteitsrisico’s en projectselectiecriteria. Potentiële beleggers zullen hierdoor beter weten wat het project inhoudt, groter inzicht krijgen in de commerciële en financiële vooruitzichten en beter kunnen inschatten welke risico’s zijn verbonden aan dit project. Niet-ervaren aspirant-beleggers moeten een instapkennistest uitvoeren om hun inzicht in (het risiconiveau van) de beleggingen vast te stellen en mogen niet meer dan 5% van hun vermogen investeren.
  3. toezicht: de Europese toezichthouder, Esma, heeft controle op naleving gedelegeerd aan lokale toezichthouders zoals de AFM. De lidstaten zijn dus zelf verantwoordelijk voor het autoriseren van en toezicht houden op aanbieders van crowdfunding.

Verdere uitwerking van de Europese regelgeving is nog in ontwikkeling.

De belangrijkste bepalingen van de geharmoniseerde Europese wetgeving liggen nu vast. In de komende tijd zullen nog verdere verfijningen worden doorgevoerd op het gebied van klachtenafhandeling, belangenverstrengeling, zakelijk continuïteitsplan, zwakte/sterkte testen en verliesabsorptievermogen, rapportage aan toezichthouders, enzovoort.

Dat betekent echter niet dat crowdfundingplatforms stilzitten. Ze zijn momenteel druk bezig met het aanvragen van vergunningen en het aanpassen van hun diensten om te voldoen aan de reeds vastgestelde eisen. Er zijn zelfs al enkele vergunningen verleend. Ook bij Geldvoorelkaar.nl verwachten we binnenkort onze nieuwe vergunning te ontvangen.

Wat is het effect van deze nieuwe Europese wetgeving op de crowdfunding markt?

De nieuwe Europese regelgeving omtrent crowdfunding vereenvoudigt de mogelijkheden voor bedrijven om financiering te verkrijgen buiten de traditionele banken om. Deze regelgeving draagt bij aan een verbetering van het gehele Europese crowdfunding-ecosysteem en zal waarschijnlijk de reeds snelle groei van crowdfunding verder stimuleren. Met verminderde obstakels kunnen financieringsmogelijkheden nu daadwerkelijk grenzeloos worden, en grootschalige projecten kunnen rekenen op investeerders uit alle hoeken van Europa.

Beleggers kunnen gelijke tred houden met deze ontwikkelingen, aangezien hun mogelijkheden aanzienlijk worden uitgebreid. Dit stelt hen in staat om hun beleggingsportefeuilles nog beter te diversifiëren tegen gunstige voorwaarden. Daarnaast bieden de strengere regelgeving en het toezicht extra zekerheid voor beleggers, wat de aantrekkingskracht van crowdfunding alleen maar zal vergroten.

Maatschappelijk gezien is de impact aanzienlijk. Een groter aantal financieringsmogelijkheden voor MKB-bedrijven op deze Europese kapitaalmarkt draagt ongetwijfeld bij aan een grotere economische groei!

Met de implementatie van Europese regelgeving krijgt crowdfunding nu definitief een eigen positie binnen de financiële dienstverleningssector. Dit betekent de volledige erkenning van een innovatieve alternatieve bron van financiering. Bij Geldvoorelkaar.nl beschouwen we dit als een beloning voor ons harde werk, en we zijn dan ook trots dat we als eerste in Nederland crowdfunding hebben geïntroduceerd.