Crowdfunding van vastgoed, inclusief zorgvastgoed, heeft de afgelopen jaren aanzienlijke groei doorgemaakt. Crowdfunding is een financieringsmodel waarbij een groot aantal individuele investeerders kleine bedragen bijdraagt om grote projecten te realiseren, zoals vastgoedontwikkeling. Deze aanpak heeft deuren geopend voor investeerders die eerder misschien niet de financiële middelen hadden om te investeren in dergelijke projecten. Dat betekent dat steeds meer particuliere beleggers kunnen gaan profiteren van deze zeer interessante zorgvastgoedmarkt. Waarom is zorgvastgoed zo aantrekkelijk voor beleggers en welke rol speelt crowdfunding daarbij?

Wat is zorgvastgoed?

In het bijzonder heeft zorgvastgoed, zoals verpleeghuizen, verzorgingshuizen en andere faciliteiten voor ouderenzorg, de interesse van investeerders getrokken. Door de vergrijzende bevolking in veel ontwikkelde landen is er een steeds grotere vraag is naar hoogwaardige zorgfaciliteiten. Ook het overheidsbeleid dat streeft naar een zo groot mogelijke autonomie van de burger draagt daaraan bij. Het betekent namelijk dat ouderen zo lang mogelijk thuis wonen en de eigen regie over hun situatie houden. Daarvoor zijn aangepaste woningen nodig, ondersteund door technologie.

De verwachting dat de groei van "zorgcrowdfunding" zich zal voortzetten en zelfs zal versnellen, kan worden toegeschreven aan verschillende factoren. Ten eerste biedt crowdfunding een flexibele en laagdrempelige manier van investeren, wat het aantrekkelijk maakt voor zowel individuele investeerders als institutionele beleggers. Ten tweede erkennen steeds meer mensen het maatschappelijke belang van hoogwaardige zorgfaciliteiten, wat hun bereidheid om te investeren in dergelijke projecten vergroot.

Crowdfunding biedt een toegankelijke manier voor investeerders om bij te dragen aan de ontwikkeling van deze broodnodige zorgvoorzieningen.

Waarom is zorgvastgoed interessant voor particuliere beleggers?

Het klopt dat zorgvastgoed een bloeiende markt is, aangedreven door een aanzienlijke vraag die resulteert in toenemende prijsdruk. Deze vraag wordt voornamelijk gestimuleerd door de vergrijzende bevolking en de groeiende behoefte aan hoogwaardige zorgfaciliteiten. De hoge vraag heeft inderdaad geleid tot gunstige omstandigheden voor investeerders.

De opwaartse prijsdruk maakt het voor investeerders gemakkelijker om een aantrekkelijk direct rendement te behalen op hun investeringen in zorgvastgoed. Dit directe rendement wordt gegenereerd door de huurinkomsten van de zorginstellingen die in het vastgoed zijn gevestigd. Vanwege de grote vraag kunnen de huurprijzen stijgen, waardoor investeerders een stabiele inkomstenstroom kunnen verwachten.

Bovendien is er een aanzienlijke kans op indirect rendement door de waardestijging van het zorgvastgoed. Door de toenemende vraag en de schaarste aan geschikte zorgfaciliteiten kan de waarde van het onroerend goed in de loop der tijd stijgen. Investeerders kunnen dus niet alleen profiteren van de huuropbrengsten, maar ook van de waardestijging van hun vastgoedbelegging.
Daar komt nog bij dat de risico's zeer laag zijn omdat langdurige huurovereenkomsten met solide huurders worden afgesloten. Zorginstellingen zijn solvabele huurders die zelf ook weer huur- en zorgcontracten afsluiten met de bewoners/patiënten. Mocht er onverhoopt toch nog een probleem ontstaan, dan zijn er genoeg partijen in de markt die de plaats in kunnen nemen van de insolvabele zorginstelling. (de zorg voor de ouderen mag niet onderbroken worden)

Uiteindelijk blijft de zorgvastgoedmarkt onafhankelijk van de economische ups en downs. De groeiende behoefte aan zorg is een direct gevolg van de vergrijzing en wordt niet beïnvloed door de cyclische schommelingen in de economie. Momenteel is er al een aanzienlijk tekort aan zorgwoningen, met meer dan 30.000 eenheden, en de voorspelling is dat dit tekort tegen 2040 zal stijgen tot ruim 50.000 zorgwoningen. Deze trend is begrijpelijk, gezien de verwachte toename van het aantal mensen tussen de 65 en 80 jaar tot 3,2 miljoen in dat jaar.
 

Hoe helpt crowdfunding de kleine beleggers te investeren in zorgvastgoed?

Niet lang geleden investeerden voornamelijk institutionele beleggers en beursgenoteerde vastgoedfondsen in zorgvastgoed. Slechts een paar besloten fondsen richtten zich met kleine projecten op particuliere investeerders. Dat is nu echter aan het veranderen.

De groeiende vraag naar woonzorgcentra en de positieve verwachtingen met betrekking tot rendement trekken steeds meer projectontwikkelaars aan. Ze tonen vooral interesse in kleinere projecten, vaak haalbaar door bestaand vastgoed een nieuwe bestemming te geven. En dat is waar zakelijke crowdfunding om de hoek komt kijken. We merken namelijk dat de financiering van dergelijke projecten steeds vaker verloopt via ons crowdfundingplatform Geldvoorelkaar.nl.

crowdfunding zorgvastgoed

Wij creëren een "marktplein" waar ontwikkelaars en beleggers elkaar efficiënt kunnen ontmoeten. Ons ervaren team van experts kan projecten snel beoordelen en helder presenteren. In samenspraak kiest de ontwikkelaar de beste financieringsvorm, waarbij beleggers een beloning kunnen verwachten die in lijn is met de markt, passend bij het geïnvesteerde bedrag.

Het efficiënte crowdfundingproces zorgt voor tevreden deelnemers. De projectontwikkelaar verkrijgt snel de nodige financiering, terwijl de belegger een aantrekkelijk rendement ontvangt dat in lijn is met het risicoprofiel van het project.

Crowdfunding van zorgvastgoed creëert een stabiele investeringsmogelijkheid die voorheen niet toegankelijk was voor individuele beleggers. Daarnaast wordt met dit innovatieve financieringsmodel een aanzienlijk maatschappelijk doel gerealiseerd.