De vraag of crowdfunding in mijn beleggingsportefeuille past, wordt steeds vaker door beleggers aan ons gesteld. Hieruit blijkt dat crowdfunding weliswaar steeds meer de aandacht trekt van beleggers, maar nog niet zo alomtegenwoordig is als de traditionele beleggingsvormen, zoals aandelen en obligaties. Dit is begrijpelijk gezien het feit dat crowdfunding pas sinds 2011 in Nederland wordt toegepast. Desondanks is crowdfunding sinds die introductie explosief gegroeid en is het nu een onmisbaar onderdeel van de financieringsmarkt.

De groeiende populariteit van crowdfunding is toe te schrijven aan diverse factoren, die we hieronder graag nader zullen uiteenzetten.
 
beleggingsportefeuille

Waarom is crowdfunding zo aantrekkelijk voor beleggers?

Crowdfunding is een geschikte aanvulling op je beleggingsportefeuille om diverse redenen:

 • Diversificatie: Crowdfunding biedt de gelegenheid om je investeringen te verspreiden over diverse projecten en sectoren, waardoor het risico vermindert.
 • De verhouding tussen rendement en risico bij crowdfunding is zeer gunstig. Met een hoge rente en risicodekking door zekerheden.
 • Toegankelijkheid: Crowdfunding wordt online aangeboden op platforms zoals het onze, met overzichtelijke presentaties van projecten, wat het toegankelijk maakt voor een breder publiek.
 • Lage instapdrempel: Met crowdfunding kun je al met kleinere bedragen investeren, wat het aantrekkelijk maakt voor zowel beginners als ervaren beleggers.
 • Directe betrokkenheid: Crowdfunding biedt vaak de mogelijkheid om direct betrokken te zijn bij de projecten waarin je investeert, wat voor sommige beleggers aantrekkelijk is.
 • Maatschappelijke impact: Sommige crowdfundingprojecten richten zich op duurzaamheid, sociale impact of andere maatschappelijke doelen, waardoor beleggers de kans krijgen bij te dragen aan positieve veranderingen.

Crowdfunding onderscheidt zich op verschillende manieren van andere beleggingsvormen.

Als belegger die op zoek is naar een redelijk rendement, bevind je je momenteel in een lastige situatie. Veilig beleggen via een depositorekening bij de bank is nu niet aantrekkelijk vanwege de extreem lage rente.

Traditionele beleggingsvormen zoals aandelen, obligaties en vastgoed kennen ook zo hun eigen uitdagingen. Een vergelijking tussen crowdfunding en traditionele beleggingsmethoden laat diverse aspecten zien:
Marktvolatiliteit: Aandelenmarkten kunnen zeer volatiel zijn, wat betekent dat de waarde van aandelen snel en onvoorspelbaar kan fluctueren. Dit kan leiden tot aanzienlijke verliezen voor beleggers.

 1. Diversificatie en Risico:
  • Crowdfunding: Biedt de gelegenheid tot diversificatie door te investeren in verschillende projecten en sectoren, waardoor risico's verminderen.
  • Traditionele beleggingen: Zijn vaak gericht op specifieke markten, zoals aandelen, obligaties of vastgoed, wat minder diversificatie kan betekenen en hogere risico's met zich mee kan brengen. Aandelenmarkten kunnen bijvoorbeeld zeer volatiel zijn, wat betekent dat de waarde van aandelen snel en onvoorspelbaar kan fluctueren. Een pessimistische beleggingsstemming als gevolg van macro-economische en geopolitieke factoren kan ook grote invloed hebben op de waarde van aandelen, obligaties en vastgoed. Deze invloed is aanzienlijk minder merkbaar bij individuele crowdfunding projecten.
 2. Rendement:
  • Crowdfunding: Kan aantrekkelijke rendementen bieden, vaak met hogere rentetarieven dan traditionele beleggingen.
  • Traditionele beleggingen: Rendementen kunnen variëren en zijn vaak afhankelijk van marktomstandigheden en economische factoren.
 3. Toegankelijkheid:
  • Crowdfunding: Toegankelijk via online platforms, met lagere instapdrempels, waardoor zowel beginnende als ervaren beleggers kunnen deelnemen.
  • Traditionele beleggingen: Vereisen vaak aanzienlijke initiële investeringen (bv vastgoed) en kunnen complexer zijn om toegang toe te krijgen.
 4. Betrokkenheid:
  • Crowdfunding: Biedt vaak directe betrokkenheid bij gefinancierde projecten, waardoor investeerders een actieve rol kunnen spelen.
  • Traditionele beleggingen: Kunnen minder directe betrokkenheid bij de onderliggende activa bieden.
 5. Maatschappelijke Impact:
  • Crowdfunding: Sommige projecten richten zich op duurzaamheid, sociale impact of andere maatschappelijke doelen, waardoor beleggers bijdragen aan positieve veranderingen.
  • Traditionele beleggingen: Sociale impact is niet altijd een primair doel en kan variëren afhankelijk van de gekozen beleggingsinstrumenten.

In conclusie is crowdfunding een flexibele en toegankelijke beleggingsvorm die unieke voordelen biedt ten opzichte van traditionele beleggingen.

Rendement en risico bij crowdfunding en traditionele beleggingen

De opbrengst en het risico bij crowdfunding kunnen verschillen per specifiek project. De hoogte van de rentevergoeding wordt bepaald door het risicoprofiel. Om de risico's te beperken, worden er zekerheden ingebouwd. Hierdoor wordt de kans op ongelukken geminimaliseerd. In het zeldzame geval dat een project niet succesvol wordt afgerond, zorgen de zekerheden ervoor dat slechts een relatief klein deel van de inleg verloren gaat.

Aandelen kennen over het algemeen een verhoogd risico, maar bieden tevens het potentieel van hogere opbrengsten. De waarde van aandelen kan variëren afhankelijk van marktomstandigheden en bedrijfsprestaties. Het vinden van gunstige instapmomenten is zeldzaam. Aandelen vertonen doorgaans aanzienlijke waarderingen op basis van optimistische verwachtingen voor de toekomst.

Obligaties worden beschouwd als veiliger dan aandelen, maar het rendement is doorgaans lager.

Een groeiend aantal beleggers voegt crowdfunding toe aan hun beleggingsportefeuille.

De groei van crowdfunding is buitengewoon indrukwekkend. Elk jaar stijgt de crowdfundingmarkt met ongeveer 30%. Dit jaar wordt de grens van € 1 miljard overschreden. De verklaring voor deze opmerkelijke groei is eenvoudig. Zoals eerder besproken, biedt crowdfunding tal van voordelen voor beleggers, waaronder uitstekend rendement, beheersbare risico's, ruime diversificatiemogelijkheden, een lage instapdrempel en hoge transparantie.

Een extra aantrekkelijk aspect van crowdfunding is de mogelijkheid om betrokken te zijn bij lokale projecten. Hier gaat het niet alleen om beleggen; je hebt tot op zekere hoogte invloed op wat er in jouw buurt gebeurt. Je ontvangt regelmatige updates en kunt in interactie treden met de projectontwikkelaars.

Kortom, crowdfunding past zonder twijfel goed in je beleggingsportefeuille.