Winkelvastgoed en crowdfunding vormen een boeiende combinatie binnen de vastgoedsector. Crowdfunding is een financieringsmodel waarbij talrijke individuele investeerders kleine bedragen bijdragen om een specifiek project te financieren. In het geval van winkelvastgoed kan crowdfunding dienen als een alternatieve manier om kapitaal aan te trekken voor de ontwikkeling, aankoop of renovatie van commerciële vastgoedprojecten.
 
winkelvastgoed
 
Een positief aspect van crowdfunding voor winkelvastgoed (retailvastgoed) is dat het diverse investeerders aantrekt, waaronder particuliere beleggers die wellicht niet de financiële middelen hebben om op conventionele wijze omvangrijke vastgoedinvesteringen te doen. Dit stelt de vastgoedontwikkelaar of eigenaar in staat om toegang te krijgen tot een uitgebreidere groep potentiële investeerders.

Crowdfunding biedt beleggers de mogelijkheid om te kiezen uit een divers aanbod van vastgoedprojecten, terwijl projectontwikkelaars profiteren van een eenvoudig toegankelijke kredietfaciliteit.

Waarom winkelvastgoed?

In de afgelopen jaren is het financieren van vastgoed via crowdfunding steeds meer in trek geraakt. Het merendeel van deze financieringen was echter voornamelijk gericht op residentieel vastgoed. Beleggers slaagden erin een goed rendement te behalen. Dit is nu aanzienlijk moeilijker geworden door overheidsinterventies zoals het opkoopverbod, de zelfbewoningsplicht en de regeling voor middenhuur, evenals de sterk gestegen rente. Nu de aantrekkingskracht van residentieel vastgoed wat afneemt, zoeken beleggers naar alternatieven en komen steeds vaker uit bij winkelvastgoed.

Dat lijkt niet zo vanzelfsprekend vanwege de talrijke uitdagingen waarmee de detailhandel de laatste jaren geconfronteerd wordt. Vooral online winkelen neemt steeds meer terrein in, waardoor winkeliers voor flinke uitdagingen staan. Daarnaast hebben ze te maken met een krappe arbeidsmarkt en stijgende kosten. Desondanks zijn er nog genoeg kansen te benutten. Hoe zit dat precies?

De detailhandel bevindt zich momenteel in een fase van aanpassing. Om de concurrentie met de online markt aan te gaan, zijn veranderingen noodzakelijk. Om consumenten uit hun online omgeving te lokken, moet de winkelier het aanbod op een andere manier presenteren. Een bezoek aan de winkel moet een speciale ervaring zijn. Veelgebruikte termen in dit kader zijn dan ook:

  • van transactie naar attractie
  • het creëren van ervaringen en herinneringen staat centraal
  • persoonlijke interactie, de factor mens wordt nog belangrijker
  • retail is 100% transparant

Winkeliers realiseren zich dat ze de verwachtingen van klanten moeten overstijgen. Ze zetten zich hier hard voor in en passen hun formules snel aan. Bovendien is er de trend van "clicks & bricks", waarbij webshops besluiten om ook fysieke locaties aan hun formule toe te voegen, zoals bijvoorbeeld Coolblue.

Het is overduidelijk dat investeerders de afgelopen jaren aarzelen om te beleggen in winkelvastgoed. Dit heeft geresulteerd in een neerwaartse druk op de prijzen en een betrekkelijke onderwaardering.

Beleggers beseffen nu steeds vaker dat er een verandering gaande is. Met de voortdurende bevolkingsgroei, onderwaardering van vastgoed, de flexibiliteit van ondernemers en opkomende trends wordt verwacht dat de detailhandel de komende jaren een opleving zal doormaken en weer "booming" zal worden. In het vervolg van dit blog zullen we onderzoeken hoe crowdfunding hieraan kan bijdragen.

Hoe ondersteunt crowdfunding projectontwikkelaars?

Crowdfunding platforms, zoals Geldvoorelkaar.nl, zijn flexibel en hanteren korte communicatielijnen, waardoor ze zich onderscheiden van het tijdrovende traditionele bancaire kredietverleningsproces. Als projectontwikkelaar ben je snel op de hoogte van de voortgang en ontvang je adequaat advies. In de huidige competitieve vastgoedmarkt kan dit een doorslaggevend voordeel opleveren ten opzichte van de concurrentie.

Crowdfunding zorgt er daarnaast voor dat je project aanzienlijk meer bekendheid krijgt. Ons platform plaatst het project zowel op de website als op de socialemediakanalen. Bovendien worden duizenden investeerders rechtstreeks per e-mail benaderd met het voorstel.

Hoe helpt crowdfunding vastgoedbeleggers?

Investeren in vastgoed via crowdfunding betekent dat je zelf niet actief hoeft deel te nemen. De crowdfundingplatforms selecteren zorgvuldig levensvatbare projecten met beperkt risico uit het uitgebreide aanbod. Ze voeren controles uit en begeleiden de projecten, en houden je op de hoogte van de voortgang.

In vergelijking met zelfbeheer besparen deze platforms je veel zorgen. Je hoeft geen ervaren vastgoedexpert te zijn, en eventuele renovaties, onderhoud en beheer worden door anderen op zich genomen.

Veel van de taken die door crowdfunding platforms worden uitgevoerd als onderdeel van het "huiswerk" omvatten onder andere:

  • Beoordeling van de kennis en ervaring van de projectontwikkelaar
  • Evaluatie van het project
  • Controle van het ondernemingsplan en de commerciële inschatting
  • Analyse van het risicoprofiel van het project, inclusief een heldere benoeming en dekking van alle risico's
  • Vaststelling van de meest geschikte mix van financiering, rentepercentage en looptijd

De financiering van winkelvastgoed door crowdfunding groeit snel

Crowdfunding heeft sinds de introductie ervan aanzienlijke vooruitgang geboekt. Een groot deel van deze groei is toe te schrijven aan crowdfunding voor residentiële en commerciële vastgoedprojecten. Tot voor kort was winkelvastgoed echter relatief ondervertegenwoordigd. We merken nu echter een belangrijke verandering op dit gebied. Voorbeelden van crowdfunding voor winkelvastgoed zijn onder andere investeringen in Jamin-vestigingen, Bakker Bart, Mimoza Supermarket, Synwood Trappen, enzovoort. Meer informatie hierover is te vinden op onze website.

Over het geheel genomen biedt crowdfunding een interessante kans voor projecten in de retailvastgoedsector, vooral voor degenen die op zoek zijn naar alternatieve financieringsbronnen en gemeenschapsbetrokkenheid willen bevorderen.