Onroerend goed geniet al lange tijd grote populariteit onder investeerders. Hier zijn verschillende redenen voor te noemen:

  • Waardestijging: Vastgoed heeft over het algemeen een stabiele waarde en kan zeker op lange termijn in waarde toenemen. Dit maakt het tot een aantrekkelijke langetermijninvestering.
  • Huurinkomsten: Vastgoed kan een constante inkomstenstroom genereren in de vorm van huurinkomsten of een afgeleide daarvan, het innen van rente op vastgoedleningen. Dit is een betrouwbare bron van vast voorspelbaar inkomen.
  • Inflatiebescherming: Vastgoed kan fungeren als een natuurlijke bescherming tegen inflatie. In tijden van inflatie kunnen huurprijzen stijgen, waardoor beleggers hun rendement behouden of zelfs vergroten. Ook het vastgoed zelf kan natuurlijk meestijgen met de inflatie.
  • Diversificatie: Investeren in onroerend goed zorgt voor variatie in een beleggingsportefeuille. Het vertoont doorgaans een lage correlatie met andere activaklassen, zoals aandelen en obligaties, wat het mogelijk maakt om het risico te verminderen.
  • Directe controle over activa: Investeerders hebben directe zeggenschap over hun vastgoedinvesteringen. Ze kunnen beslissingen nemen met betrekking tot aankoop, verkoop en verbeteringen aan het pand, wat niet altijd het geval is bij andere vormen van beleggingen.
  • Hefboomeffect: Het is haalbaar om onroerend goed aan te schaffen met geleend geld, wat het potentieel voor hogere rendementen vergroot. Dit hefboomeffect kan de winstgevendheid van de investering verhogen.
  • Fysieke activa: Onroerend goed is een concreet bezit, wat voor bepaalde investeerders geruststellend kan zijn. In tegenstelling tot financiële activa zoals aandelen, kunnen beleggers tastbare eigendommen bezitten.

In deze blog zullen we specifieke aandacht besteden aan het creëren van een stabiele inkomstenstroom, met name door te investeren in crowdfunding leningen die bedoeld zijn voor de financiering van onroerend goed.
 
vastgoedmarkt
 

Crowdfunding maakt zijn intrede in de vastgoedsector

Van de talrijke manieren om te investeren in vastgoed, is crowdfunding een snelgroeiende keuze. De populariteit van crowdfunding is de afgelopen 12 jaar aanzienlijk gestegen. Vooral de deelname aan projecten die gefinancierd worden door middel van crowdfunding speelt hierbij een cruciale rol.

Bij deze investeringsvorm investeert de belegger gezamenlijk met vele anderen in leningen die aan de projectontwikkelaar worden verstrekt. Deze leningen zijn onder andere gedekt door het onderliggende vastgoed. Hierdoor is het risico dat het geïnvesteerde geld verloren gaat bijzonder gering.

Een andere manier om risico's te verminderen is door te diversifiëren. Op crowdfunding platforms worden tal van beleggingsmogelijkheden aangeboden. Door je geld te verdelen over verschillende projecten met bescheiden bedragen, creëer je een evenwichtige beleggingsportefeuille.

Het rendement is buitengewoon goed en kan zelfs oplopen tot 10% per jaar. Dit steekt scherp af tegen de vergoeding die Nederlandse banken bieden op spaardeposito's. Het is echter belangrijk op te merken dat de gemiddelde looptijd van crowdfunding leningen doorgaans rond de 3 jaar ligt. Voor sommige beleggers kan dit wellicht als een te lange periode worden beschouwd. Niettemin is het essentieel om te overwegen dat rente en aflossingen direct aanvangen. Door meerdere beleggingen met diverse looptijden aan te gaan, kun je je geld efficiënt laten rouleren.

NB:Bovendien wordt geadviseerd, volgens de AFM-richtlijn, om niet meer dan 10% van het beschikbare beleggingsvermogen te investeren in crowdfunding. Voor de resterende 90% van het vermogen kan rekening worden gehouden met mogelijke behoeften aan liquiditeit.


Crowdfunding komt tegemoet aan de groeiende behoefte aan passieve inkomsten

Veel spaarders zijn op zoek naar een betrouwbare manier om hun spaargeld rendabel te maken. Het streven om niet meer te hoeven werken en indien gewenst comfortabel met pensioen te gaan, staat hoog op hun prioriteitenlijst. Helaas maken de huidige lage rentestanden het niet gemakkelijk om deze doelen te bereiken. Hoe lager het rendement op het spaargeld, hoe meer vermogen er natuurlijk nodig is. Daarnaast komt de motivatie om te sparen voort uit de twijfels die mensen hebben over de (toekomstige) dekkingsgraad van pensioenregelingen. Het kan nooit kwaad om wat extra financiële zekerheid in eigen beheer te hebben!

Het is dan ook geen verrassing dat crowdfunding steeds meer aan populariteit wint. Vooral het investeren in vastgoed via crowdfunding platforms blijkt zeer populair te zijn. Mensen die interesse hebben in vastgoed, maar worden afgeschrikt door hoge instapkosten, complexiteit en stress, hebben massaal de weg naar crowdfunding gevonden. Waarom zou je je geld beperken tot slechts één project, terwijl je eenvoudig kunt spreiden en diversifiëren via crowdfunding?

Dankzij professionele crowdfunding platforms zoals Geldvoorelkaar.nl is het nu eenvoudig om de vastgoedmarkt te betreden. Deze platforms nemen het nodige onderzoek voor hun rekening, voeren grondig onderzoek uit, vragen voldoende zekerheden en bieden deskundige begeleiding voor het project. Via een gebruiksvriendelijke website worden de keuzemogelijkheden overzichtelijk gepresenteerd. Gedurende de looptijd ontvang je regelmatig updates, en indien nodig kunnen ze snel bijsturen. (zie voor meer informatie deze gids)

Crowdfunding heeft de vastgoedsector meer toegankelijk gemaakt

Tot voor kort was met name de commerciële vastgoedmarkt voornamelijk het terrein van insiders, zoals pensioenfondsen en beleggingsclubs, waardoor het voor buitenstaanders niet eenvoudig was om deel te nemen. Dit komt onder andere doordat, in tegenstelling tot de residentiële woningmarkt (met makelaars en websites zoals Funda), de commerciële vastgoedmarkt aanzienlijk minder transparant is. Bovendien is het investeringsproces complex en de drempel om in te stappen hoog.

Vastgoed crowdfunding heeft het speelveld nu meer gelijkgetrokken. Ons crowdfunding platform heeft zich bewezen als een essentiële factor bij het toegankelijk maken van de vastgoedmarkt voor kleinere investeerders. Wij trekken een divers publiek aan voor een breed scala aan projecten, variërend van kleine tot grote projecten, waaronder winkelcentra en kantoorgebouwen. Beleggers kunnen nu eenvoudig een voorspelbaar inkomen uit vastgoed genereren met minimaal risico.