volle weesDe meeste pensioenregelingen keren nabestaandenpensioenen uit als een deelnemer komt te overlijden.

Het partnerpensioen en wezenpensioen is in bijna alle pensioenregelingen geregeld.

Maar in veel van deze regelingen is het onduidelijkheid of het wezenpensioen verdubbeld wordt voor kinderen van medewerkers waarvan maar 1 ouder in beeld is, zoals ingeval van adoptie of een donorkind. Wanneer is sprake van een "volle wees"?

 

Wij adviseren ondernemingsraden en verantwoordelijken van HR om eens na te vragen bij jullie pensioenuitvoerder of dit bij jullie wel goed geregeld is.

 

De uitkering van het wezenpensioen is in het huidige/oude pensioenstelsel afhankelijk van de diensttijd tot aan de pensioendatum, het pensioengevende salaris en het gehanteerde opbouwpercentage.

 

Voorbeeld wezenpensioen:

Salaris € 47.545,00

Franchise € 17.545,00

Te behalen dienstjaren tot pensioendatum 40

Percentage partnerpensioen 1,325% per dienstjaar

Percentage wezenpensioen 20% van partnerpensioen.

Berekening van het partnerpensioen: (€ 47.545,00 -- € 17.545,00) * (40 * 1,325%) is € 13.180,00

Het wezenpensioen bedraagt 20% van het partnerpensioen is € 3.180,00

Uitkering tot bijvoorbeeld 21 jaar en indien studerend tot 27 jaar

 

In het nieuwe pensioenstelsel wordt het partnerpensioen direct afgeleid van het pensioengevende salaris (dus geen berekening meer aan de hand van de te bereiken dienstjaren) en is maximaal 50%. Het bijbehorende wezenpensioen is 20%.

 

Voorbeeld:

Salaris € 47.500,00

Percentage partnerpensioen 35% = € 16.525,00

Wezenpensioen 20% is € 3.325,00

Uitkering tot maximaal 25 jaar

 

Verdubbeling volle wezen

In de meeste pensioenregelingen is afgesproken dat het wezenpensioen wordt verdubbeld als er sprake is van “volle wezen”.

En hier zit het mogelijke probleem. Hoe wordt een volle wees omschreven in de pensioenregeling. Kinderen hebben een vader en een moeder (biologisch gezien in ieder geval) maar in de praktijk kan het ouderschap anders zijn en hiermee houden niet alle pensioenuitvoerders rekening.

 

Als er bijvoorbeeld sprake is van een alleenstaande ouder en de biologische vader is onbekend bijvoorbeeld ingeval van adoptie of donor). In veel pensioenreglementen staat dat je volle wees bent als beide ouders zijn overleden.

 

Het pensioenreglement geeft dan geen 100% uitsluitsel, we kennen de ene ouder immers niet.

 

Het Burgerlijk Wetboek zal dan uitsluitsel moeten bieden: Maar hier is gesteld dat het moet gaan om een familierechtelijke betrekking. Dit betreft artikel 1:198 en 199 BW. Daar is geen sprake van als er maar 1 ouder bekend is.

De gedachte erachter is dat er sprake moet zijn van het bijdragen in de kosten van het kind (daar is in dit geval geen sprake van).

Pensioenuitvoerders omschrijven het begrip volle wees op verschillende manieren en leggen de uitkomst ook verschillend uit, zoals hieronder:

 

Enkele voorbeelden:

 

ASR: Hoogte van het wezenpensioen

De hoogte van het wezenpensioen berekenen wij op dezelfde manier als het partnerpensioen. De hoogte van het

wezenpensioen is gelijk aan:

0,232% van je actuele pensioengrondslag x je bereikbare diensttijd x je gemiddeld parttimepercentage.

Verdubbeling

Je kind krijgt een dubbel wezenpensioen als jij en de andere ouder van je kind

allebei zijn overleden. Voor het bepalen wie de ouders zijn, gaan we uit van de

beschrijving daarvan in het Burgerlijk Wetboek.

 

Allianz schrijft:

De aanspraak op dit wezenpensioen bedraagt voor ieder Kind 0,232% van de ieder jaar op 1 januari vastgestelde pensioengrondslag, vermenigvuldigd met het aantal

Pensioenjaren. Het jaarlijks wezenpensioen wordt verdubbeld als de Partner van de Deelnemer met wie het Kind in familierechtelijke verhouding staat, zoals bedoeld in artikel 1 onder de definitie van ‘Kind’ ook komt te overlijden.

 

 

Nationale Nederlanden schrijft:

Het wezenpensioen wordt verdubbeld als:

- u op het moment dat u overlijdt geen partner heeft.

- uw partner tijdens de uitkering van het wezenpensioen overlijdt. De verdubbeling

gaat in op de eerste dag van de maand waarin de partner overlijdt.

 

Uit bovenstaande blijkt wel dat het begrip volle wees, waardoor het wezenpensioen wordt verdubbeld, niet uniform gehanteerd wordt en voor meerdere uitleg vatbaar is. Een kind zonder ouders kan hierdoor extra gedupeerd worden.

 

De alleenstaande ouder, die wellicht collega is, zal behoefte hebben aan duidelijkheid.

 

Wij adviseren verantwoordelijken voor het pensioen (waaronder ondernemingsraden) een bevestiging te vragen aan de pensioenuitvoerder.

 

Jhr Mr Scato Laman Trip & Gerard van der Toolen