Bedrijfsovernames en de bijbehorende financieringen zijn recentelijk weer in opkomst. Het ziet ernaar uit dat het vertrouwen onder ondernemers en investeerders weer aan het herstellen is. De afvlakkende rente en inflatie dragen daar duidelijk aan bij. In de tweede helft van 2023 is het aantal verkochte bedrijven met 5% toegenomen ten opzichte van de eerste helft van dat jaar. De gemiddelde verkoopprijs van een mkb-bedrijf steeg naar 4,75 keer de brutowinst. (bron: Overname Barometer van overnameplatforms Brookz en Dealsuite)

De financiering van bedrijfsovernames kan op diverse manieren plaatsvinden, afhankelijk van de omvang en complexiteit van de transactie. Op welke manier speelt crowdfunding hierin een rol?
 
bedrijfsovernames
 

Welke financieringsmogelijkheden zijn er bij bedrijfsovernames?

Enkele veelvoorkomende financieringsmethoden:

 • Eigen kapitaal:
  Dit omvat het gebruik van de eigen middelen van de koper of investeerders. Het kan onder meer contant geld, aandelen of andere activa betreffen die de koper inbrengt om de overname te financieren.
 • Vreemd kapitaal:
  Bedrijven kunnen leningen aangaan om de overname te financieren. Dit kunnen traditionele leningen zijn van banken of andere financiële instellingen. Ook obligaties uitgegeven door het overnemende bedrijf kunnen een vorm van vreemd kapitaal zijn.
 • Hybride financiering:
  Dit combineert elementen van zowel eigen kapitaal als vreemd kapitaal. Bijvoorbeeld, converteerbare leningen kunnen in eerste instantie als schuld worden uitgegeven maar later worden omgezet in aandelen.
 • Earn-out regelingen:
  Dit is een overeenkomst waarbij een deel van de aankoopprijs afhankelijk is van toekomstige prestaties van het overgenomen bedrijf. Het biedt flexibiliteit en risicodeling tussen de koper en verkoper.
 • Verkoperslening:
  In sommige gevallen kan de verkoper financiële steun bieden door bijvoorbeeld een deel van de koopprijs in termijnen te ontvangen. Het maakt de overname voor de koper makkelijker. Ondanks de uitgestelde betaling van een deel van de koopsom, wordt de koper wel eigenaar van alle aandelen.
 • Private Equity:
  Een private equity-firma kan betrokken zijn bij de financiering van de overname. Ze investeren eigen kapitaal in ruil voor aandelenbelangen in het overgenomen bedrijf.
 • Crowdfunding:
  Steeds vaker is crowdfunding de gehele of gedeeltelijke financieringsbron, vooral voor kleinere bedrijfsovernames. Via crowdfunding kunnen particulieren en investeerders gezamenlijk bijdragen aan de financiering van de overname.

Het bepalen van de geschikte mix van financiering is afhankelijk van diverse factoren, zoals de financiële situatie van het over te nemen bedrijf, de strategie van de koper, en de bereidheid tot het nemen van risico's door alle betrokken partijen.

Verkoopleningen en crowdfunding zijn sterk in opkomst.

Tot nu toe blijven de banken terughoudend, ondanks het groeiende vertrouwen van ondernemers en investeerders. Dit resulteert in een toenemende relevantie van verkopersleningen en crowdfunding als bronnen voor overnamefinanciering. In de afgelopen 4 jaar is het aandeel van verkopersleningen gestegen van 75% naar 83%.

Vaak wordt de verkoperslening samengevoegd met crowdfunding leningen om zo de financiering voor een overname compleet te maken. Zowel het verstrekken van verkopersleningen als crowdfunding leningen zouden niet gebeuren als er geen duidelijk vertrouwen was in de nieuwe eigenaar. Dat feit vergemakkelijkt weer de toegang tot traditionele financieringsvormen.

Als we de statistieken erop naslaan, dan blijkt dat crowdfunding de laatste jaren aanzienlijk in populariteit is toegenomen. Ronald Kleverlaan, voorzitter van Stichting MKB Financiering had daarover onlangs het volgende te zeggen: "In de afgelopen 15 jaar is crowdfunding gegroeid van het steunen van kleine, sociale initiatieven naar meer dan €1 miljard aan bedrijfsfinancieringen per jaar in Nederland. Crowdfunding is niet weg te denken uit het moderne mkb financieringslandschap."

Welke voordelen heeft crowdfunding voor ondernemers

Crowdfunding biedt onder meer de volgende voordelen voor ondernemers:

 • Flexibiliteit: Crowdfunding biedt ondernemers de mogelijkheid om het type financiering te kiezen dat het beste past bij hun behoeften en bedrijfsmodel. Verschillende modellen, zoals beloning-gebaseerde, lening-gebaseerde of aandelen-gebaseerde crowdfunding, staan ter beschikking. Bovendien is crowdfunding goed te combineren met andere financieringsbronnen, zoals eerder besproken.
 • Risicodeling: Door crowdfunding kan een bedrijf de risico's spreiden over een groot aantal individuele investeerders, in plaats van afhankelijk te zijn van één grote investeerder. Dat maakt het bedrijf minder kwetsbaar voor de impact van een enkele grote investeerder die zich terugtrekt.
 • Marketing en publiciteit: Het crowdfunding proces zelf fungeert als een vorm van marketing. Door middel van inspanningen om fondsen te werven, kan een onderneming de naamsbekendheid vergroten en interesse wekken bij een breder publiek.
 • Betrokkenheid van de gemeenschap: Crowdfunding bouwt een betrokken gemeenschap op rondom het bedrijf. Investeerders voelen vaak een persoonlijke band met het project, wat kan leiden tot mond-tot-mondreclame en langdurige relaties tussen het bedrijf en zijn supporters. Een voorbeeld hiervan zijn bewoners die de leefbaarheid van hun buurt willen bevorderen door lokale winkels en horecabedrijven te ondersteunen.
 • Marktonderzoek: Het gebruik van crowdfunding platforms geeft ondernemers de mogelijkheid om de interesse in hun product of dienst te meten. De mate van financiering kan dienen als een indicator voor de vraag naar het idee, waardoor ondernemers waardevolle inzichten kunnen verkrijgen voordat ze hun product of dienst officieel lanceren.
 • Financiering: Crowdfunding stelt ondernemers in staat om op korte termijn kapitaal te verwerven zonder afhankelijk te zijn van traditionele financiële instellingen. Het publiek kan direct bijdragen aan het benodigde bedrag, wat de financiering van projecten vereenvoudigt.

De genoemde voordelen maken crowdfunding uitermate geschikt voor de financiering van diverse projecten in het algemeen, en in het bijzonder voor het financieren van bedrijfsovernames. Onze financiële experts van Geldvoorelkaar.nl staan altijd klaar om je hierbij te adviseren.