Met vastgoedinvesteerders refereren we niet alleen aan passieve beleggers die streven naar een zorgeloos rendement op hun kapitaal, maar ook aan actieve investeerders die vastgoedprojecten ontplooien voor eigen rekening en risico. Dit kunnen zij zowel als ondernemer als particulier doen.

Diverse categorieën vastgoed kunnen worden gefinancierd via crowdfunding. Dit omvat commercieel vastgoed zoals winkels, kantoren en bedrijfsruimtes, evenals zorgvastgoed en particuliere woningen.
 
vastgoedinvesteerders
 

Crowdfunding biedt voor vastgoedinvesteerders verschillende voordelen:

 • Toegang tot projectfinanciering:

  Crowdfunding stelt vastgoedinvesteerders in staat om geld op te halen van een breder publiek. In vergelijking met traditionele financieringsmethoden kan crowdfunding een snellere manier zijn om het benodigde kapitaal op te halen. Dit kan bijzonder handig zijn in situaties waar snelheid essentieel is, zoals bij het veiligstellen van aantrekkelijke vastgoedkansen. (meer info via deze Gids)

 • Diversificatie van geldschieters:

  Door crowdfunding te gebruiken, kunnen investeerders een gevarieerde groep individuele financiers aantrekken. Hierdoor wordt het mogelijk risico's te spreiden en de afhankelijkheid van een beperkt aantal grote investeerders te verminderen.

 • Diversificatie van de beleggingsportefeuille:

  Investeerders die interesse hebben in vastgoedinvesteringen ervaren vaak terughoudendheid vanwege de hoge investeringsbedragen. Dit beperkt de mogelijkheden voor velen en zorgt voor extra zorgen, zoals onderhoud en het risico van ongunstige huurders. Crowdfunding biedt echter een uitstekend alternatief voor de "doe-het-zelf" benadering. Door deel te nemen aan verschillende crowdfunding projecten kunnen investeerders de risico's verspreiden en beperkt houden. Met een gevarieerd scala aan projecten is er voor ieder wat wils, of men nu op zoek is naar hoog of laag risico, kleine of grote bedragen, lokaal of landelijk, zakelijk of privé vastgoed, korte of lange looptijden, leningen of aandelen. Er is voldoende keuze voor iedereen.

 • Lagere instapdrempels:

  Crowdfunding verlaagt frequent de financiële barrière voor investeerders, waardoor zelfs kleinere investeerders kunnen deelnemen aan vastgoedprojecten die anders buiten hun bereik zouden vallen. De investeerders, oftewel de "crowd", hebben zo de mogelijkheid om zorgeloos deel te nemen aan omvangrijkere vastgoedprojecten.

 • Onderzoek naar de markt en peiling van interesse:

  Het inzetten van crowdfundingplatforms stelt projectontwikkelaars in staat om de interesse van de markt te meten. Een geslaagde financiering kan aangeven dat er vraag is naar bepaalde vastgoedprojecten of -concepten.

 • Transparantie ter vergroting van het vertrouwen:

  Crowdfunding platforms vereisen doorgaans een hoog niveau van transparantie. Dit kan het vertrouwen van investeerders vergroten, aangezien zij toegang hebben tot gedetailleerde informatie over het vastgoedproject en het beheer ervan. Wij beschouwen het als onze belangrijkste taak ervoor te zorgen dat alle relevante informatie duidelijk naar voren komt. Onze ervaren experts voeren een grondige screening uit van elk project, gebaseerd op ingediende ondernemingsplannen en begrotingen. We beoordelen niet alleen de solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit, maar richten ook onze aandacht op de sterke en zwakke punten van het project. Uiteraard controleren we ook de personen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het project.

 • Gemak, eenvoud en lage kosten:

  De kosten zijn laag en transparant en je hebt volledige duidelijkheid. Je kunt al met bescheiden bedragen deelnemen aan een boeiende markt. Crowdfunding platforms zoals Geldvoorelkaar.nl maken het gemakkelijk om te investeren in onroerend goed. Onze benadering is professioneel en de website is zeer gebruiksvriendelijk ontworpen.

 • Netwerken:

  Crowdfunding brengt vaak een gemeenschap van investeerders bijeen, waardoor de mogelijkheid ontstaat tot samenwerking, kennisuitwisseling en het opbouwen van waardevolle zakelijke netwerken. Denk hierbij aan lokale netwerken. Binnen diverse gemeenschappen initiëren stakeholders regelmatig projecten. Club- en buurthuizen leveren een bijdrage aan de verbetering van de leefomgeving, en jij hebt de kans om hieraan deel te nemen via crowdfunding. Dankzij de laagdrempelige instapmogelijkheden is het in principe voor iedereen toegankelijk. Investeren in je eigen buurt en leefomgeving levert niet alleen financiële voordelen op, maar draagt ook bij aan een goede atmosfeer.

 • Marketing en public relations:

  Je bouwt aan je reputatie en naamsbekendheid. Voor mensen die crowdfunding gebruiken om hun vastgoedproject te financieren, is dit zeer gunstig. Crowdfunding heeft een groot bereik, en succesvolle projecten verdienen veel waardering van een breed publiek voor de initiatiefnemers. Dit dient als een krachtig marketinginstrument voor elk volgend project. Een bewezen staat van dienst is natuurlijk van onschatbare waarde.

 • Flexibiliteit in financieringsmogelijkheden:

  Crowdfunding platforms verschaffen diverse financieringsmogelijkheden, waaronder leningen, aandelen en hybride structuren. Hierdoor hebben investeerders de vrijheid om de meest passende financieringsvorm te kiezen die aansluit bij hun specifieke behoeften. Dit kan bijvoorbeeld een overbruggingsfinanciering zijn voor een kortere periode tot het project voltooid is, of een langdurige hypothecaire financiering.

Vastgoed crowdfunding blijkt niet alleen een interessant alternatief te zijn, maar kan ook voor beter uitgebalanceerde beleggingsportefeuilles zorgen. De talrijke voordelen van deze vorm van crowdfunding voor investeerders vallen op. De eenvoud en transparantie ervan, in vergelijking met de "doe-het-zelf" benadering, bieden rust en zekerheid.

Met al deze voordelen is het dan ook niet verwonderlijk dat investeren in onroerend goed via crowdfunding zo'n populaire keuze is geworden. De trend laat tevens zien dat financiering via crowdfunding elk jaar met ongeveer 30% groeit. Een indrukwekkende prestatie voor een financieringsmethode die pas in 2011 hier is geïntroduceerd!