Crowdfunding is een betrekkelijk nieuw verschijnsel. De meest bekende vorm van crowdfunding is via donaties. Het is een krachtig middel dat niet alleen financiële middelen oplevert, maar ook betrokkenheid, zichtbaarheid en gemeenschapssteun stimuleert.

Crowdfunding verenigt vaak individuen rondom een gedeeld doel. Het bevordert betrokkenheid van de gemeenschap en schept een gevoel van collectieve verantwoordelijkheid. Mensen ervaren doorgaans een diepere verbondenheid met een project wanneer ze er persoonlijk aan bijdragen. Crowdfunding maakt het mogelijk voor de gemeenschap om rechtstreeks steun te verlenen aan initiatieven die zij waardevol achten. Er zijn meer dan 7.500 maatschappelijke projecten betrokken, met een gemiddelde financiering van minstens €3.000 per project.

Deze kenmerken van crowdfunding via donaties zijn eveneens aanwezig bij zakelijke crowdfunding. Zakelijke crowdfunding is een financieringsmethode waarbij een onderneming, ondernemer of project middelen vergaart door een beroep te doen op een uitgebreid aantal individuele investeerders of donateurs via online platforms. Deze investeerders kunnen particulieren of zakelijke entiteiten zijn die geld willen investeren in het project of bedrijf, met als tegenprestatie financiële rendementen, aandelen of andere beloningen.

Sinds Geldvoorelkaar.nl zakelijke crowdfunding introduceerde in 2011, heeft deze financieringsmethode zich razendsnel ontwikkeld en brengt nu jaarlijks meer dan € 1 miljard op. Hierdoor is crowdfunding uitgegroeid tot een stevige pijler van de economie.
 
financieringspijler
 

Hoe belangrijk is kredietverlening voor de economie?

Kredietverstrekkers vervullen een cruciale rol in de economie door financiële middelen ter beschikking te stellen aan individuen, bedrijven en overheden. Hier zijn enkele redenen waarom de rol van kredietverleners van groot belang is:

  • Financiering van investeringen: kredietverleners verschaffen geld voor investeringen in activa zoals huizen, bedrijfsuitbreidingen, en infrastructuurprojecten. Dit bevordert economische groei en ontwikkeling.
  • Bevorderen van consumptie: consumentenkredieten stellen individuen in staat om goederen en diensten te verwerven zonder direct de volledige betaling te doen. Dit bevordert de consumptie en draagt bij aan de vraag naar diverse producten en diensten.
  • Ondersteuning van ondernemingsactiviteiten: ondernemingen hebben de mogelijkheid om leningen aan te gaan om operationele kosten te financieren, nieuwe projecten te initiëren of om te gaan met seizoensgebonden schommelingen in de cashflow. Op deze manier kunnen bedrijven hun activiteiten soepeler laten verlopen.
  • Risicobeheer: financiële instellingen, waaronder ook crowdfunding platforms, spelen een cruciale rol bij het beheren van financiële risico's door de kredietwaardigheid van aanvragers te beoordelen en rentetarieven vast te stellen op basis van het risico. Dit draagt bij aan de stabiliteit van het financiële systeem.
  • Stimulering van ondernemerschap: het verstrekken van leningen aan beginnende ondernemers bevordert ondernemerschap en draagt bij aan innovatie en economische diversificatie.

Ondanks de cruciale rol van kredietverleners, is het van groot belang te onderstrepen dat een gezond evenwicht en adequaat toezicht noodzakelijk zijn om potentiële negatieve gevolgen, zoals overmatige schuldenlast en financiële instabiliteit, te voorkomen. Het toezicht op crowdfunding is dan ook strikt en wordt uitgevoerd door de AFM (Autoriteit Financiële Markten).

Welke rol vervult crowdfunding bij de kredietverlening?

Crowdfunding neemt een essentiële positie in binnen de kredietverlening in de economie, vooral voor kleine bedrijven en start-ups. Het betreft een alternatieve financieringsmethode waarbij tal van individuen, de "crowd", kleine bedragen bijdragen om een specifiek project, bedrijf of initiatief te ondersteunen. De rol van crowdfunding bij kredietverlening is behoorlijk veelzijdig:

  • Toegang tot financiering voor beginnende bedrijven: traditionele kredietverstrekkers zoals banken zijn terughoudend om leningen te verstrekken aan startende ondernemingen vanwege het vermeende hogere risico en bewerkelijkheid. Crowdfunding biedt start-ups wel de mogelijkheid om financiering te verkrijgen van meerdere individuele investeerders zonder afhankelijk te zijn van conventionele leningen.
  • Keuzemogelijkheid voor de juiste financieringsmix: bedrijven kunnen crowdfunding gebruiken als aanvulling op traditionele financieringsbronnen, waardoor ze hun risico's spreiden en minder afhankelijk zijn van één enkele bron van kapitaal.
  • Marktvalidatie: crowdfunding platforms dienen eveneens als een middel voor ondernemers om de belangstelling en acceptatie van hun ideeën in de markt te peilen. Wanneer een crowdfunding campagne succesvol verloopt, kan dit een positief signaal zijn dat er vraag is naar het product of de dienst.
  • Participatieve financiering: crowdfunding wordt vaak gekenmerkt door participatieve financiering, waarbij investeerders niet alleen financieel bijdragen maar ook actief betrokken raken bij het bedrijf. Dit betrokkenheidsniveau kan variëren van exclusieve voordelen voor investeerders tot deelname aan besluitvorming.
  • Lagere drempel voor investeerders: crowdfunding maakt het voor individuele investeerders gemakkelijker om deel te nemen aan financiering van projecten of bedrijven met kleinere bedragen. Hierdoor worden interessante beleggingsmogelijkheden veel toegankelijker voor een breder publiek.

Crowdfunding heeft een aanzienlijke invloed gehad op de verstrekking van krediet, vooral voor bedrijven die de traditionele financieringsmogelijkheden als omslachtig en traag ervaren.

Zijn de groeiverwachting van crowdfunding gunstig?

Crowdfunding heeft de afgelopen jaren wereldwijd aanzienlijke groei doorgemaakt. In 2022 is er in Nederland een recordbedrag van € 1,08 miljard opgehaald, wat neerkomt op een groei van 48% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het merendeel van de opgehaalde fondsen wordt verstrekt in de vorm van leningen ter ondersteuning van bedrijfsfinanciering.

Verwacht wordt dat deze ontwikkeling zich zal doorzetten, gezien de talrijke voordelen van crowdfunding. Met name de snelheid en flexibiliteit van crowdfunding bij het verkrijgen van financiering voor diverse projecten en bedrijven dragen bij aan de snel toenemende populariteit.