De afgelopen jaren heeft non-bancaire financiering een indrukwekkende groei doorgemaakt. Volgens de Financieringsmonitor van het CBS uit 2022 is deze markt tussen 2012 en 2019 bijna 3.000% gestegen. Crowdfunding is zelfs tussen 2012 en 2022 met meer dan 7.000% gestegen, naar meer dan € 1 miljard.

Met de indrukwekkende groei van non-bancaire financieringsopties neemt het aandeel van bancaire financieringen automatisch af. Non-bancaire leningen vertegenwoordigen nu bijna 30% van de totale markt voor zakelijke financiering. Voor financieringen tot € 250.000 is dit zelfs 45%.

 
non-bancair financieren
 
Waarom is deze immense toename van niet-bancaire financiering zo cruciaal?

Non-bancaire financiering is van groot belang voor ons financiële ecosysteem

Wat draagt non-bancaire financiering bij aan ons financiële ecosysteem:

  • Diversificatie van financieringsbronnen: Niet-bancaire financiering geeft bedrijven alternatieve kapitaalbronnen naast traditionele bankleningen. Dit stelt bedrijven in staat om niet volledig afhankelijk te zijn van één financieringsbron en vermindert het risico van kredietbeperkingen.
  • Toegang tot financiering voor kleinere bedrijven: Niet alle ondernemingen kunnen eenvoudig traditionele bankleningen verkrijgen vanwege de aarzeling van banken. Dit heeft niet zozeer te maken met strikte kredietnormen, maar eerder met het beleid van banken om kleinere leningen te ontmoedigen vanwege bedrijfseconomische redenen. Alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding, peer-to-peer leningen en factoring kunnen meer toegankelijk zijn voor kleinere bedrijven en start-ups die moeite hebben om financiering te verkrijgen.
  • Soepel in te passen: Alternatieve financieringsinstrumenten bieden doorgaans meer flexibiliteit dan conventionele bankleningen. Bijvoorbeeld, factoring stelt bedrijven in staat om snel contant geld te ontvangen door hun facturen te verkopen, terwijl crowdfunding platforms bedrijven de mogelijkheid geven om snel kapitaal aan te trekken zonder de bureaucratische rompslomp van een banklening.
  • Innovatie en groei: Non-bancaire financiering kan innovatie bevorderen door het introduceren van nieuwe financieringsmodellen en technologieën. Dit kan de groei van bedrijven ondersteunen door financiering te bieden voor onderzoek en ontwikkeling, uitbreiding en investeringen in nieuwe technologieën.

Over het geheel genomen draagt niet-bancaire financiering bij aan een veerkrachtiger en dynamischer financieel ecosysteem, waarbij diverse spelers en instrumenten voorzien in de financiële behoeften van zowel bedrijven als individuen.

Waarin onderscheidt crowdfunding zich van andere non-bancaire financieringsbronnen?

Crowdfunding onderscheidt zich op verschillende manieren:

  • Het publiek wordt direct betrokken: Crowdfunding maakt gebruik van de kracht van een groot publiek door individuen aan te moedigen om bij te dragen aan financieringscampagnes voor crowdfunding projecten. Hierbij komt de financiering van een groot aantal mensen, in plaats van slechts een paar grote investeerders.
  • Gemak: Op de websites van crowdfunding platforms worden projecten helder en transparant weergegeven, waardoor deelname gemakkelijk is.
  • Verschillende financieringsmodellen: Crowdfunding biedt diverse financieringsmodellen, waaronder donaties, leningen, beloningen en aandelen. Dit geeft projecteigenaars de mogelijkheid om het model te kiezen dat het beste past bij hun behoeften en doelen.
  • Lage toegangsdrempels: In tegenstelling tot conventionele financieringsbronnen zoals bankleningen, heeft crowdfunding vaak geen uitgebreide financiële geschiedenis of een langzaam en omslachtig kredietverleningsproces nodig. Dit maakt het mogelijk voor een breder scala aan mensen en projecten om financiering te verkrijgen.
  • Marketing- en betrokkenheidsvoordelen: Crowdfunding wordt vaak ook gebruikt als een marketinginstrument, waarbij projecteigenaren niet alleen geld inzamelen, maar ook publieke betrokkenheid creëren en potentiële klanten bereiken. Het werkt als het ware tevens als een enquête en geeft inzicht over slagingskans van het product.
  • Risicospreiding: Door financiering te ontvangen van een groot aantal individuele investeerders, wordt het risico voor elke investeerder verspreid. Dit kan aantrekkelijk zijn voor zowel projecteigenaars als investeerders, omdat het de financiële druk verlicht die gepaard gaat met het aangaan van grote schulden of investeringen bij een beperkt aantal partijen.

Wat kunnen we verwachting van de groei van crowdfunding in de komende jaren?

De verwachtingen voor de groei van crowdfunding blijven positief, met een voortdurende stijgende trend wereldwijd. Verschillende rapporten en analyses voorspellen dat crowdfunding blijft groeien, zowel wat betreft het totale opgehaalde kapitaal als het aantal gefinancierde projecten.

Verschillende factoren dragen bij aan deze groei, waaronder de voortdurende digitalisering, een groeiend vertrouwen van investeerders in crowdfunding platforms, en een toenemend aantal sectoren dat crowdfunding als financieringsbron omarmt. Bovendien zorgen regelgevingsveranderingen en innovaties in de sector voor verdere groei en diversificatie van crowdfunding modellen. Kortom, de vooruitzichten voor crowdfunding blijven gunstig en het zal naar verwachting een steeds prominentere rol blijven spelen in de financiering van projecten en bedrijven wereldwijd.

Het onderzoek The European Crowdfunding Market Report van 2023 concludeert dat de Nederlandse crowdfunding aanbieders tot de top van Europa behoren. Het ecosysteem voor crowdfunding in Nederland komt er als beste uit. In Nederland hebben we ook het hoogste investeringsvolume per persoon. Dat is iets waar we best trots op mogen zijn, vooral omdat er maar liefst zo'n 600 crowdfunding platforms actief zijn in Europa.