InfraVitaal is opgericht om langer thuis wonen van ouderen te faciliteren, de woningbouw te versnellen en te verduurzamen en daarmee het passend woningaanbod voor ouderen en het zorgstelsel vitaal houden. Hiervoor ontwikkelen onder meer samen met Sprenghenparc vitale gemeenschappen.
 

 
Veerkrachtige en gezonde buurten vragen om sterke sociale relaties. Een sociale infrastructuur verwijst naast de fysieke inrichting van de gebouwde omgeving en de architectuur van gebouwen ook naar professionele en sociale elementen: het belang van goed onderhoud en beheer, aan de ondersteuning van ontmoeting op fysieke plekken door digitale middelen en aan het belang van georganiseerde activiteiten en ‘gastheerschap’ om bestaande plekken van waarde te laten zijn. Naast het benutten van specifieke gebouwen of plekken omvat de sociale infrastructuur dus evengoed het gebruik van straten of zelfs de ordening of inrichting van buurten.

Kern van Sprenghenparc is op een moderne eigentijdse wijze invulling te geven aan naoberschap (versterken sociale cohesie). De start van het model van Sprenghenparc ligt in het creëren van een gemeenschap van mensen die elkaar in een inspirerende woonomgeving (park) ook willen ondersteunen. Het gaat om een mix van generaties (starters; gezinnen; senioren) die in een parkomgeving bij elkaar worden gebracht.

Er is een grote behoefte aan het realiseren van vormen van geclusterd wonen. Het model van Sprenghenparc biedt financiers een integraal model waarbij ‘intelligente’ woningen worden gerealiseerd. De verbinding met InfraVitaal betekent zowel procesinnovatie (standaardisatie) als toekomstbestendig bouwen.”

De gebouwde omgeving in Nederland moet vanaf 2050 energieneutraal zijn. Dit heeft betrekking op alle gebouwen. Deze maatschappelijke transitie kan niet ingevuld worden met de gangbare bouw-, en installatietechnieken, processen, contractvormen en investerings- en exploitatiemodellen. De hiervoor noodzakelijke transitie vergt een nieuwe manier van kijken, doorbraakinnovaties en samenwerkingsvormen gebaseerd op geven in plaats van nemen.

Een voorbeeld is de door de TU ontworpen Trias Energetica om zo tot een energiezuinig ontwerp te komen: het betreft een drie-stappen strategie om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze zijn: het minimaliseren van energiegebruik, gebruik van duurzame energie en het efficiënt gebruiken van fossiele brandstoffen.

 
Literatuur
Woldendorp, H. (2021). Technologisch en sociale innovatie in de ouderenzorg. De impact van COVID-19. Amsterdam: SWP