Sociale cohesie

Ruimtelijke condities kunnen de sociale cohesie kunnen bevorderen. De ingrijpende ruimtelijke transities op het gebied van wonen, mobiliteit, energie en klimaat kunnen als hefbomen dienen om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. InfraVitaal (www.infravitaal.nl) biedt oplossingsrichtingen voor private initiatieven, gemeenten en woningcorporaties. Juist nu er hard gewerkt moet worden aan verduurzaming, nieuwe vormen van mobiliteit en de bouw van meer woningen, is ruimte maken voor ontmoeting essentieel. Dat kan niet zonder directe inzet en betrokkenheid van lokale gemeenschappen en maatschappelijk initiatief.

Energiehub

Gemeenten moeten meer buurtgericht gaan werken en nieuwe manieren vinden om dat ondersteunend aan bewoners en gebruikers te doen. We staan dus aan de vooravond van ingrijpende ruimtelijke transities. Het gaat onder meer om het verduurzamen van bestaande woningen, vernieuwen van energienetwerken. Vanuit InfraVitaal hebben we deze strategie uitgewerkt in de vorm van een energiehub.
 
energienetwerken
 
Een lokale energiehub is een geïntegreerd digitale en energie oplossing waarin verschillende energiebronnen, zoals elektriciteit, warmte en mobiliteit, lokaal worden geproduceerd, opgeslagen, gedeeld en gebruikt binnen een gemeenschap of een specifiek gebied. Deze hubs kunnen een significante impact hebben op het verminderen van netcongestie door gebruik van verschillende mechanismen zoals slimme besturing, decentralisatie, energieopslag, en gemeenschapsgerichte oplossingen.

  • Slimme besturing: Lokale energiehubs maken gebruik van slimme monitoring en besturing om energieverbruik, -opwek en -opslag te optimaliseren. Door communicatie tussen apparaten en systemen in woningen, bedrijven en openbare infrastructuur kunnen energievraag en -aanbod beter op elkaar worden afgestemd. Dit leidt tot het sterk verminderen van piekbelastingen.
  • Decentralisatie: Lokale energiehubs bevorderen de productie van energie met behulp van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie en windenergie. Door energieproductie te decentraliseren en lokaal op te wekken, wordt de belasting op het centrale elektriciteit distributienet verminderd.
  • Energieopslag: Energiehubs integreren systemen voor energieopslag, zoals batterijen of warmte-opslagsystemen. Deze opslagsystemen kunnen overtollige energie opslaan tijdens periodes van lage vraag en deze vrijgeven tijdens piekuren, waardoor de belasting op het netwerk wordt geëgaliseerd.
  • Energiegemeenschappen: binnen een lokale energiehub moedigen de uitwisseling van energie en informatie aan tussen individuele gebruikers, bedrijven en openbare voorzieningen. Door energie te delen en samen te werken op lokaal niveau, kunnen gemeenschappen veerkrachtiger worden tegen netcongestie en andere uitdagingen in het energiebeheer.

 
Literatuur
RVS/CRa. (2022). Ruimte maken voor ontmoeting. De buurt als sociale leefomgeving.