Alle pensioenregelingen moeten de komende tijd worden aangepast aan nieuwe pensioenwetgeving: de Wet toekomst pensioenen (Wtp).

Uitgangspunt van de nieuwe wet is dat alle deelnemers bij een bedrijf een gelijk percentage premie gaan ontvangen.

 

Eerbiedigende werking

Nieuwe pensioenwetgevingBedrijven die op ingangsdatum van de wet, 1 juli 2023, al een premieregeling met leeftijdsafhankelijke premiestaffel hadden mogen gebruik maken van eerbiedigende werking voor werknemers die op 31 december 2027 in dienst zijn en van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2027 in dienst treden.

Bedrijven met een middelloonregeling, die de pensioentoezegging veranderen in een premieregeling met leeftijdsafhankelijke premiestaffel mogen ook gebruik maken van eerbiedigende werking. Werknemers die vanaf 1 januari 2028 in dienst treden krijgen de leeftijdsonafhankelijke (vlakke) premie.

Bij eerbiedigende werking mogen de werknemers dus houden wat zij nu aan pensioentoezegging hebben zolang zij in dienst blijven (en de pensioenregeling niet wordt veranderd voordat zij met pensioen gaan).

 

De reden voor de overheid om bedrijven deze eerbiedigende werking aan te bieden is omdat in de Wtp is opgenomen dat zij werknemers die erop achteruitgaan adequaat moeten compenseren. De leeftijdsonafhankelijke premie (of vlakke premie) zal voor jonge deelnemers hoger zijn dan de leeftijdsonafhankelijke premies, waardoor bij de vlakke premie de werkgever voor jonge deelnemers meer zal gaan betalen en oudere werknemers die erop achteruitgaan compensatie zullen vragen.

Voorbeeld:

De leeftijdsafhankelijke staffel biedt werknemers van 25 jaar een premie aan van 10% en de vlakke premie gaat 20% bedragen. De werknemer gaat dus 100% meer premie ontvangen.

Het premiepercentage bedraagt in de cohort 60-65 jaar 25% en de cohort 65+ 28%.

De oudere werknemer zal het verschil tussen 20% en 25 en tussen 20% en 28% gecompenseerd willen zien.
 

Verantwoordelijkheid en transparantie

Eerbiedigende werking geeft extra verantwoordelijkheid aan werkgevers. Immers een werknemer die zegt te gaan vertrekken mist de hogere premie die zou gaan gelden bij het doorlopen van de premiestaffel. Nieuwe werknemers die vanaf 1 januari 2028 uit een geƫerbiedigde leeftijdsafhankelijke pensioenregeling komen kunnen er mogelijk omgekeerd fors op achteruitgaan. Na 2028 is er immers een vlakke premie.

De nieuwe werkgever kan extra salaris bieden zodat het premietekort aangevuld wordt, maar de nieuwe werkgever kan dit ook voor zich houden en dit kan als niet transparant worden beoordeeld.

 

De ondernemingsraad kan voorlichting en transparantie over dit onderwerp door HR voor nieuwe werknemers of vertrekkers aan de orde stellen.

 

Advies vragen over pensioen bij wisseling van dienstverband blijft een belangrijk item en kan een overstapper in eerste instantie een hoger salaris maar daarbij tevens een groot pensioenverlies opleveren. Eigen verantwoordelijkheid pakt, zeker bij pensioen, niet altijd het beste uit voor werknemers.

 

Jhr Mr Scato Laman Trip

Gerard van der Toolen