Gratis analyse van een verloren offerte

De analyse van uw verloren offerte geeft een goed inzicht in de verbeterpunten van uw commerciƫle teksten. Aan de hand van diverse aspecten geeft de analyse van uw verloren offerte u inzicht in:

  • Opbouw van het document
  • Aansluiting op de offerteaanvraag of de aanbestedingsdocumenten
  • Aandachts- en verbeterpunten
  • Taalgebruik
  • CommerciĆ«le aantrekkelijkheid

Vaak is het lastig om kritisch naar een zelfgeschreven tekst te kijken. U kunt het herhaaldelijk hebben overgelezen, voordat hij de deur uit ging en toch hebt u steeds weer over die spelfout heen gekeken of hebt u een bepaalde tegenstrijdigheid over het hoofd gezien. Daarom is het ook van groot belang om uw teksten regelmatig kritisch tegen het licht te houden. Om onvolkomenheden in uw teksten aan het licht te brengen is speciaal voor u de analyse van uw verloren offerte ontwikkeld. Door middel van de uitkomsten van de analyse van uw verloren offerte kan gericht actie worden ondernomen om uw aanbiedingen en offertes in de toekomst succesvoller te maken.

Nadat u hieronder uw gegevens heeft ingevoerd en op de aanvraagknop heeft gedrukt, wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. Daarmee gaat u tevens akkoord met het gebruik van uw gegevens door Multiraedt en tender manager Roelf Houwing, zodat zij u eventueel kunnen benaderen met relevante informatie en/of aanbiedingen. Privacyverklaring: Wij respecteren de privacy van bezoekers van de onze website en dragen er zorg voor dat alle persoonlijke informatie van u vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Uw gegevens worden derhalve onder geen beding aan derden ter beschikking gesteld.

Vul hieronder uw gegevens in om de gratis analyse van uw verloren offerte aan te vragen en er wordt zo snel mogelijk met u contact opgenomen.


© Multiraedt 2024