Gratis vergelijking CRM-systemen

Het belang van CRM-systemen

Een CRM-systeem heeft tot doel om de relaties met klanten, supporters, ambassadeurs en andere personen die voor uw organisatie belangrijk zijn, te beheren. Door hen centraal te stellen, de gegevens te analyseren en hen vervolgens optimaal van dienst te zijn, wordt klanttevredenheid vergroot en duurzaam concurrentievoordeel verkregen.

Koppeling van het CRM-systeem aan belangrijke bedrijfsprocessen zorgt voor grotere efficiëntie en lagere kosten.

Aan welke vereisten moet een CRM-systeem voldoen

De eisen die u aan een CRM-systeem stelt en uw budget, vormen de uitgangspunten om CRM-systemen met elkaar te vergelijken. Keuze is er genoeg. Er worden inmiddels meer dan 200 systemen in Nederland aangeboden.

Omdat organisaties verschillend zijn en CRM-systemen nooit op alle punten uitblinken, bestaat er geen “beste” CRM-systeem.

Ook zullen grotere organisaties, waar één dag productie-uitval vele duizenden euro’s kost, andere afwegingen maken dan kleinere bedrijven.

Vraag onze gratis Vergelijking van CRM-systemen aan

Nadat u hieronder uw gegevens hebt ingevoerd en op de aanvraag knop hebt gedrukt, zullen wij u onze vergelijking van de verschillende CRM-systemen zo spoedig mogelijk toesturen. Daarmee gaat u tevens akkoord met het gebruik van uw gegevens door Multiraedt en CRM-specialist Ruud Schneiders, zodat zij u eventueel kunnen benaderen met relevante informatie en/of aanbiedingen.


Privacyverklaring:
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Uw gegevens worden derhalve onder geen beding aan derden ter beschikking gesteld. U kunt bovendien te allen tijde middels de unsubscribe button het gebruik van uw gegevens stopzetten.

vul hieronder uw gegevens in


© Multiraedt 2024