Gratis E-Book: De impact van de business controller

Dit e-book is voor CFO’s, financieel directeuren, controllers, MT-leden, directies, bestuurders, die zich herkennen in één of meerdere van de volgende dilemma’s:

  • Je ervaart dat de goudmijn met data onvoldoende wordt aangeboord om tot relevante managementinformatie te komen, waarop adequaat kan worden gestuurd.
  • Je krijgt de vinger onvoldoende op de zere plek gelegd en ondertussen draaien er voor de bühne besparingsprogramma’s op onbeduidende dingen zoals het gebruik van kopieerapparatuur en koffie.
  • Je ziet het ontbreken van het lef binnen de organisatie om opportunities hard op te nemen als KPI in een dashboard.
  • Je hoort de business controller die klaagt dat de business geen tijd voor hem heeft.

Met het e-book krijg je de volgende inzichten:

  • Het grote verschil tussen kennis, kunde en karakter van de financial controller en de business controller. Of waarom je van een dressuurruiter geen springruiter kunt maken.
  • De dieperliggende oorzaken van het feit dat veel business controllers niet goed in hun kracht kunnen en wat er nodig is om impact kunnen genereren.
  • Het belang van het juiste evenwicht tussen inhoudelijke kennis en persoonlijke vaardigheden.

Klik op "download nu" en er verschijnt een pop-up formulier. Nadat je daar je gegevens hebt ingevoerd en op de download knop hebt gedrukt, kun je het e-book vervolgens gratis downloaden. Daarmee ga je tevens akkoord met het gebruik van jouw gegevens door Dick Tool van CFOCapabel en Multiraedt, zodat zij je eventueel kunnen benaderen met relevante informatie en/of aanbiedingen.

Privacyverklaring:
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Uw gegevens worden derhalve onder geen beding aan derden ter beschikking gesteld. U kunt bovendien te allen tijde middels de unsubscribe button het gebruik van uw gegevens stopzetten.

  Categorie Financieel Advies
© Multiraedt 2024