Gratis E-Book: Lean Management

Beknopt overzicht van basisprincipes en -begrippen van Lean Management

Het doel is om een globale indruk van Lean Management te geven. Belangrijk is te realiseren dat Lean Management een verandering in mindset in uw organisatie betekent en er een Lean-reis wordt gestart.

De inhoud

  • Kernwaarden van Lean management
  • Respect voor mensen
  • Continue verbetering
  • Het Kaizen principe
  • Basisprincipes van Lean Thinking
  • Leren om te zien en problemen verhelpen

Nadat u hiernaast uw gegevens heeft ingevoerd en op de download knop heeft gedrukt, kunt u de gids vervolgens gratis downloaden. Daarmee gaat u tevens akkoord met het gebruik van uw gegevens door Multiraedt en de schrijver Jan Heunks, zodat zij u eventueel kunnen benaderen met relevante informatie en/of aanbiedingen.

Privacyverklaring:
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Uw gegevens worden derhalve onder geen beding aan derden ter beschikking gesteld. U kunt bovendien te allen tijde middels de unsubscribe button het gebruik van uw gegevens stopzetten.

      Categorie Organisatie Advies
© Multiraedt 2024