Gratis E-Book: Online in contact met (nieuwe) cliënten

In dit e-book worden drie manieren besproken om in contact te komen en te blijven met nieuwe én bestaande cliënten. Uiteraard dient u dit alles te zien als aanvulling op alle andere manieren van acquisitie.

Online actief zijn is belangrijk, niet zaligmakend, echter in deze tijd wél onontbeerlijk. Ook en misschien juist voor de juridische sector.

Doe er dus uw voordeel mee en haal er uit wat voor u relevant en haalbaar is.


Nadat u hiernaast uw gegevens heeft ingevoerd en op de download knop heeft gedrukt, kunt u het e-book vervolgens gratis downloaden. Daarmee gaat u tevens akkoord met het gebruik van uw gegevens door Multiraedt en de auteur Catriona Ravelli, zodat zij u eventueel kunnen benaderen met relevante informatie en/of aanbiedingen.


Privacyverklaring:

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Uw gegevens worden derhalve onder geen beding aan derden ter beschikking gesteld. U kunt bovendien te allen tijde middels de unsubscribe button het gebruik van uw gegevens stopzetten.

  Categorie Marketing Advies
© Multiraedt 2024