Gratis E-Book: Ontslag. Wat nu?

In dit e-book wordt dieper ingegaan op de vier manieren waarop een arbeidsovereenkomst in Nederland kan eindigen, namelijk een van rechtswege einde, opzegging, ontbinding en een beƫindiging met wederzijds goedvinden.

De vereisten voor deze vier manieren van eindigen komen aan bod, de verschillen daartussen en of een vergoeding aan de orde is en zo ja, hoe die wordt vastgesteld.


Wijzigingen in het ontslagrecht worden via de website van Ilma van Aalst regelmatig doorgegeven

Nadat u hiernaast uw gegevens heeft ingevoerd en op de download knop heeft gedrukt, kunt u de gids vervolgens gratis downloaden. Daarmee gaat u tevens akkoord met het gebruik van uw gegevens door Multiraedt en auteur Ilma van Aalst, zodat zij u eventueel kunnen benaderen met relevante informatie en/of aanbiedingen.


Privacyverklaring: Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Uw gegevens worden derhalve onder geen beding aan derden ter beschikking gesteld. U kunt bovendien te allen tijde middels de unsubscribe button het gebruik van uw gegevens stopzetten.

  Categorie Juridisch Advies
© Multiraedt 2024