Gratis E-Book: Social Media richtlijnen voor de (zelfstandig) professional

In dit e-book ga ik in op de 7 algemene richtlijnen met betrekking tot het zakelijk gebruik van social media.

De eerste is: Geef meer dan je ontvangt...
Verder worden de vier belangrijkste sociale netwerk voor zakelijke toepassing besproken. Wat doe je wel en niet op LinkedIn, Twitter, Facebook en Pinterest.

Benieuwd naar de andere social media richtlijnen, download dan nu dit e-book!

Nadat u hiernaast uw gegevens heeft ingevoerd en op de download knop heeft gedrukt, kunt u de gids vervolgens gratis downloaden. Daarmee gaat u tevens akkoord met het gebruik van uw gegevens door Multiraedt en de auteur Alexis van Dam, zodat zij u eventueel kunnen benaderen met relevante informatie en/of aanbiedingen.

Privacyverklaring:
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Uw gegevens worden derhalve onder geen beding aan derden ter beschikking gesteld. U kunt bovendien te allen tijde middels de unsubscribe button het gebruik van uw gegevens stopzetten.

  Categorie Marketing Advies
© Multiraedt 2024