Gratis E-Book: Succes in sales

Dit E-Book gaat over het realiseren en het overstijgen van die o zo belangrijke omzetcijfers en omzetprognoses, en betekent een revolutie in de klassieke inzichten van het verkopen.

Het biedt je verhelderende inzichten op de tekortkomingen van de hedendaagse verkoopsystemen en van de inspanningen van het salesmanagement. Het feit dat je dit leest, wijst erop dat je waarschijnlijk zelf al één van volgende tekortkomingen hebt ondervonden:

  • Pijnlijk lange verkoopcycli
  • Niet-behaalde ‘omzetprognoses’
  • Slechte verkoopgewoontes die jouw marges aantasten
  • Prospecten die dure kortingen vragen - en krijgen
  • Gebrek aan een gemeenschappelijke verkoopcultuur of -methodologie
  • Aanwerven van verkopers die het niet waar kunnen maken
  • Aanbestedingen
  • Niet-inlosbare beloftes die leiden tot klantenontevredenheid

Nadat u hiernaast uw gegevens heeft ingevoerd en op de download knop heeft gedrukt, kunt u de gids vervolgens gratis downloaden. Daarmee gaat u tevens akkoord met het gebruik van uw gegevens door Multiraedt en de schrijver Maurits Horbach, zodat zij u eventueel kunnen benaderen met relevante informatie en/of aanbiedingen.

Privacyverklaring:
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Uw gegevens worden derhalve onder geen beding aan derden ter beschikking gesteld. U kunt bovendien te allen tijde middels de unsubscribe button het gebruik van uw gegevens stopzetten.

© Multiraedt 2020