Gratis E-Book: Een plan wijst de weg

Hoe maak ik een effectief marketingplan?

Een plan voor hoe u uw markt gaat bewerken is essentieel. Maar zonder concrete actie worden doelen niet gehaald. Lees in dit whitepaper handige tips om een goed marketingplan te maken, maar ook hoe u plannen kunt omzetten in actie. Uiteindelijk is het de actie die zorgt voor resultaat.

Nadat u hiernaast uw gegevens heeft ingevoerd en op de download knop heeft gedrukt, kunt u het E-book gratis downloaden. Daarmee gaat u tevens akkoord met het gebruik van uw gegevens door Multiraedt en auteur Kim Verweij, zodat zij u eventueel kunnen benaderen met relevante informatie en/of aanbiedingen.

Van dezelfde schrijver kunt u ook het ebook: Social media maken acquisitie warmer downloaden.

Privacyverklaring:
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Uw gegevens worden derhalve onder geen beding aan derden ter beschikking gesteld. U kunt bovendien te allen tijde middels de unsubscribe button het gebruik van uw gegevens stopzetten.

  Categorie Marketing Advies
© Multiraedt 2020