Gratis E-Book: Winstverbetering bij productiebedrijven: DGA, weet u waarop u winst maakt?

Bent u DGA van een productiebedrijf? Dan herkent u zich vast in één of meerdere van de volgende dilemma’s:

 • U dacht dat u winst maakte – uw producten gaan immers als zoete broodjes over de toonbank – maar aan het eind van het jaar viel die winst vies tegen.
 • Uw methode van kostprijsberekening voldoet niet meer omdat het aandeel indirecte kosten de laatste jaren flink is toegenomen.
 • Uw organisatie zou best efficiënter en meer kostenbewust kunnen opereren, maar u weet niet goed hoe en waar u moet beginnen.
 • U wilt de winst van uw organisatie verbeteren door efficiencyslagen en kostenbesparingen door te voeren, maar u hebt het te druk. Of u hebt niet de juiste expertise in huis.
 • U wilt uw productiestrategie aanpassen en uw voorraden verkleinen, maar u ervaart veel weerstand tegen deze plannen. Een grote voorraad is immers belangrijk voor goede service, vindt het merendeel van uw medewerkers.

Meer inzicht in uw winstgevendheid, en dan?

Het e-book “Winstverbetering bij productiebedrijven” geeft u handvatten voor meer inzicht in de producten waarop u uiteindelijk wél winst maakt en hoe u uw winst kunt verbeteren. U leest onder meer:

 • Waarom uw populairste product bij nader inzien soms toch verlies kan geven.
 • Waarom niet elke methode van kostprijsberekening even geschikt is voor uw onderneming.
 • Hoe Activity Based Costing u wél het benodigde inzicht kan geven.
 • Waarom dit soms tot pijnlijke maar onvermijdelijke keuzes leidt.
 • Waarom gewoon blijven doen wat u altijd deed geen optie is.
 • Hoe u op basis van de juiste kostprijsberekeningen strategische en operationele efficiencyverbeteringen en kostenbesparingen kunt doorvoeren en daardoor uw winst kunt verbeteren.

Download het e-book “Winstverbetering bij productiebedrijven” gratis.

Klik op "download nu" en er verschijnt een pop-up formulier. Nadat u daar uw gegevens hebt ingevoerd en op de download knop hebt gedrukt, kunt u het e-book vervolgens gratis downloaden. Daarmee gaat u tevens akkoord met het gebruik van uw gegevens door CFOCapabel en Multiraedt, zodat zij u eventueel kunnen benaderen met relevante informatie en/of aanbiedingen.

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van onze websitebezoekers en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Uw gegevens worden onder geen beding aan derden ter beschikking gesteld.

© Multiraedt 2020