1. Maximale alertheid
 2. De ondernemer die onder druk van de dagelijkse beslommeringen het overzicht verliest en niet in de gaten heeft dat de prestaties van het bedrijf langzamerhand aan het verslechteren zijn, kan plotseling geconfronteerd worden met een onomkeerbare situatie. De vinger aan de pols houden van het bedrijf is een eerste vereiste. Daartoe horen ook externe factoren, zoals veranderende marktomstandigheden, die de onderneming rechtstreeks kunnen raken. Het hoort allemaal tot het ondernemerschap.

 3. Zelfkennis
 4. De ondernemer die in de spiegel kijkt en daar een afgetobd gezicht ziet met een boze frons en zich afvraagt wie dat in godsnaam is, heeft kennelijk bij zichzelf een aantal signalen niet opgemerkt. Wanneer men geen tijd meer heeft voor het thuisfront en zich daar schuldig over voelt, wanneer pijntjes en klachten de concentratie verstoren en teveel tijd aan zorgen maken wordt besteed, dan kan dat weleens te maken hebben met de manier waarop de onderneming functioneert.

 5. Werk aan een positieve instelling
 6. Indien de ondernemer ervan overtuigd is de meeste mensen alleen maar werken uit economische noodzaak, dat wantrouwen tussen management en personeel normaal is, dat er teveel zakelijke problemen zijn waarvoor geen oplossing is ect, dan is hij onderdeel van het probleem. Stel daar bijvoorbeeld tegenover de opvatting dat de meeste problemen tussen mensen opgelost kunnen worden door communicatie, dat klachten motiveren tot het zoeken naar verbeteringen, dat men goed is in het vinden van capabele mensen ect., dan is de ondernemer deel van de oplossing.

 7. Verschuil je niet achter makkelijke excuses
 8. De opvatting dat allerlei factoren die zich buiten de invloedsfeer van de ondernemer bevinden, verantwoordelijk zijn voor de staat waarin het bedrijf zich bevindt, is vaak te gemakkelijk. Ook worden vaak de vele afleidingen en invloeden van buitenaf gebruikt als excuus voor een gebrek aan productiviteit en creativiteit.

 9. Onderneem actie
 10. Wees continue gefocust op verbetering van je eigen efficiëntie en die van het bedrijf. Hoe staat het met de coördinatie binnen de onderneming tussen financiering, voorraden, personeel en logistiek? Zijn alle belangrijke statistische gegevens van het bedrijf tijdig beschikbaar? Hoe is het met de kwaliteitscontrole gesteld? Kan de opleiding en training van het personeel en van mezelf nog verbeterd worden? Zijn de klantenrelaties optimaal? ect.

 11. Delegeer
 12. Als men denkt dat probleemoplossingen nooit aan een ander kunnen worden overgelaten, dan loopt men het risico ondergesneeuwd te raken. Zorg ervoor dat het wervingsbeleid en opleidingsniveau geschikt zijn voor het creëren van plaatsvervangers. Het principe zou moeten zijn dat niemand onvervangbaar is.

 13. Zoek hulp, waar nodig
 14. De ondernemer die denkt dat niemand nog iets kan verzinnen om zijn bedrijf te verbeteren kan best gelijk hebben. De vraag is natuurlijk of dat waarschijnlijk is, of beter nog, kan de ondernemer zich wel veroorloven zo te denken?

(Google auteur)

 
Categorie Organisatie Advies