Al sinds de crisis van 2008 probeert de ING Bank voor zijn dochter ING Direct Australia een geschikte overnamekandidaat te vinden.

Besprekingen zijn tot nu toe op niets uitgelopen. De reden is dat kandidaten bedenkingen hebben over een belangrijk onderdeel van de deal. De hypotheekportefeuille wordt namelijk geschat op AUD 37 miljard en is stevig geleveraged.

Om deze hypotheekportefeuille te financieren moet de ING regelmatig naar de markt om hypothecaire obligaties weg te zetten. Tot nu toe is dat steeds goed gelukt en zo heeft de bank in oktober 2010 en in juni j.l. nog respectievelijk AUD 900 miljoen en AUD 800 miljoen weten op te halen.

Vanwaar dan die hoofdbrekens?

Dat wordt wellicht het best duidelijk gemaakt door een video van 60 Minutes Australia The Big Squeeze, waarin een aantal doorsnee Australische gezinnen verslag doen van hun worsteling om het hoofd boven water te houden.

De verhalen lijken sprekend op die van hun Amerikaanse neven in bijvoorbeeld Californië en Florida, die ook dachten van hun huizenbezit een carrière te kunnen maken door steeds door te stromen naar duurdere woningen met alsmaar hoger wordende hypotheken.

Zolang huizenprijzen stijgen en er voldoende banen zijn, werkt dat geweldig. Maar de situatie in Australië begint razendsnel te veranderen:

  • de huizenbubbel is uit elkaar gespat, prijzen dalen snel en het aantal transacties is drastisch afgenomen, terwijl het huizenaanbod met 44% omhoog gevlogen is
  • het aantal wanbetalers schiet omhoog, mede veroorzaakt door stijgende hypotheekrente ( 90% van de hypotheken zijn variabel! )
  • de werkgelegenheid daalt onverwachts nu de Chinese economie begint af te koelen
  • faillissementen rijzen de pan uit: in één maand tijd zijn er 85 aannemers ten onder gegaan

Hiermee zijn een aantal hardnekkige mythen ontzenuwd. De enorme prijsstijgingen van het onroerend goed in Australië zouden het gevolg zijn van de huizenschaarste en aan de "boom" in grondstoffen met daaraan gekoppelde werkgelegenheid kon niet stuk door aanhoudende groeistuipen van de Chinese draak.

Het ziet er dus naar uit dat de recente ontwikkelingen in Australië een nare streep door de rekening van de ING zetten. Partijen zijn huiverig om nu een zware hypotheekportefeuille over te nemen en daarmee heeft de ING een kans voorbij laten gaan om twee vliegen in één klap te slaan:

  1. Door de slechte leen/deposito verhouding van zijn hypotheekportefeuille loopt ING Direct Australia het zeer reële risico extra zwaar getroffen te worden door de snel verslechterende economische omstandigheden. Denk daarbij ook aan eventuele herfinancieringsproblemen. Een verkoop had dat risico natuurlijk direct geneutraliseerd.
  2. De verkoop had tevens, volgens RABOBANK deskundige Cor Kluis, circa € 1,2 miljard aan kapitaal vrijgemaakt, dat gezien de voort sudderende eurocrisis, een welkome versterking van het eigen vermogen had betekend.

Misschien is de ING top dan toch iets te voorbarig geweest met de zeer kostbare terugbetaling van staatssteun!

 
Categorie Financieel Advies