New Year
De crisis van 2008 en 2009 heeft de hele zakelijke adviesmarkt een flinke optater verkocht. Volgens het Engelse onderzoeksbureau Kennedy Consulting Research&Advisory was er in 2009 voor het eerst in een behoorlijk lange tijd sprake van een stevige krimp in West-Europa, die door de recente opleving van circa 8% nog niet helemaal is goedgemaakt.

Small niet altijd beautiful
Het zijn vooral de kleinere advieskantoren die wat achter blijven.
De grote jongens, zoals Deloitte, Ernst&Young, KPMG en Accenture trekken volgens Sourceforconsulting al weer aardig bij.

Toch blijkt uit diezelfde enquête dat de vooruitzichten, in lijn met de getemperde economische groeiverwachtingen, niet bijzonder rooskleurig zijn.

Men houdt er bovendien rekening mee dat de zakelijke cycli korter zullen zijn en dat de planning daaraan geconformeerd zal worden. Dat betekent plannen voor 2 jaar in plaats van de gebruikelijke 5.

Efficiency blijft op de voorgrond
Tenslotte blijkt uit de enquête dat 40% van de ondervraagde ondernemers denkt meer geld uit te geven aan advies ter verbetering van de efficiency en minder zal spenderen aan strategisch advies.

Vooral dit laatste zal geen verrassing zijn. De gebeurtenissen in 2008/2009 hebben aanleiding gegeven tot snel en krachtig crisismanagement om de gevolgen van de plotselinge krimp zo goed mogelijk op te vangen.

Geen paniekerige aanpassingen meer
Wel heeft de ervaring inmiddels geleerd dat dit soort snelle "topdown" aanpassingen binnen de onderneming tot veel onrust en verlies van vertrouwen heeft geleid. Dat is duidelijk ten koste van de effectiviteit van de maatregelen gegaan.

Men hoopt nu beter te zijn voorbereid en dat soort efficiency-verbeterende maatregelen in het vervolg in beter overleg met iedereen binnen de onderneming te kunnen doorvoeren.

Strategische dialoog
Datzelfde geldt overigens ook strategische aanpassingen van het ondernemingsbeleid. Van adviseurs wordt verwacht dat zij een uitgebreide strategische dialoog binnen het bedrijf organiseren om zo voor voldoende draagvlak te zorgen.

Die dialoog geeft iedereen de kans zijn zegje te doen en ideeën en feiten naar voren te brengen. Het is aan de adviseur om dat niet in een praatgroepje te laten verzanden, maar dat professioneel te begeleiden.

Advies+implementatie
Men merkt dat de trend in de strategische advisering aangeeft, dat van de adviseur niet alleen het advies verlangd wordt, maar ook de daadwerkelijke implementatie daarvan.

De adviseur wordt daarmee verantwoordelijk gemaakt voor een goede bewaking van de overlegprocedure en het omzetten van het daaruit voortvloeiende eindresultaat in harde afspraken en het toezicht op de naleving daarvan.

Deze implementatie-eis vergt van adviesbureau's natuurlijk wel een multi-disciplinaire aanpak, waarbij samenwerking met specialisten van buitenaf soms noodzakelijk is. Naar de klant toe wordt daarmee de gewenste one-stop-shop gegarandeerd.

Resultaat-afhankelijke beloning?
Een trend die de laatste tijd ook wat sterker begint te worden betreft het beloningssysteem van de adviseur. Steeds meer adviseurs zijn bereid hun beloning te laten afhangen van het behaalde resultaat. Betaling vindt dan plaats op basis van toegevoegde waarde.

Probleem daarbij is de vraag hoe "waarde" dient te worden gedefinieerd. Een adviseur die bereid is dit risico aan te gaan, moet natuurlijk wel stevig in zijn schoenen staan.

Samenvattend zien de trends voor de zakelijke adviesmarkt er voor de nabije toekomst als volgt uit:

  • lichte krimp van die zakelijke adviesmarkt
  • meer nadruk op efficiëntie-verbetering(afbouwen van kosten) dan op strategisch advies
  • strategisch advies inclusief implementatie daarvan
  • advisering minder topdown, maar meer in overleg (tenzij de paniek weer toeslaat)
  • meer "value based" beloning

(Google auteur)