Klantenwerving is de laatste jaren steeds interessanter geworden door de enorme toename van het aantal internetgebruikers.

Natuurlijk wordt elke marketingstrategie nog steeds gebaseerd op de behoeften van de klant en een grondige analyse van de markt en de concurrentie.
Wel heeft er een enorme verandering plaatsgevonden in de manier waarop de bedrijven informatie over hun klanten kunnen verkrijgen en hoe zij met hen in contact kunnen komen.

Met de stormachtige opkomst van de sociale media zoals Facebook, Twitter en LinkedIn is het contact met de klant sneller, intensiever en interactief geworden.

In deze geweldige slide show valt onder meer te zien, dat van de meer dan twee miljard internetgebruikers op de wereld, ongeveer de helft gebruik maakt van het sociale netwerk. Dat sluit aan op het gegeven dat 98% van de Europeanen zich in ieder geval bewust is van het bestaan van dit netwerk en dat iets meer dan de helft het ook daadwerkelijk gebruikt .

Dat levert enorme informatiestromen op waaruit de attente marketingadviseur zijn informatie over koopgedrag en voorkeuren moet zien op te vissen. Bovendien moet hij zien uit vinden op welke manier hij zo efficiënt mogelijk zijn informatie aan die stroom kan toevoegen.

De grote spelers in deze markt zoals Facebook en Twitter doen er alles aan om hem daarbij zoveel mogelijk te helpen. Facebook werkt daarom nauw samen met research bureaus en Twitter investeert zwaar in analytische programmatuur.

Er wordt zo getracht een koppeling te maken tussen enerzijds taal- en stemmingsanalyse en klikgedrag en verkoopgegevens anderzijds.
Zij begrijpen natuurlijk ook, dat zij hun medium beter te gelde kunnen maken als zij het verband kunnen aantonen tussen de activiteiten op hun websites en het uiteindelijk koopgedrag.

Bovendien worden zij daarbij aangemoedigd door de duidelijke trend in reclamebestedingen en de betekenis daarvan voor hun bedrijfsresultaat.

De verwachting is dat over 5 jaar net zoveel geld aan interactieve reclame zal worden uitgegeven als aan tv-reclame. Dat wil zeggen dat 26% van alle reclame-uitgaven naar de jongste telg van de marketingfamilie zal gaan.

Wat zijn de gevolgen hiervan voor de marketingadviseur?

 • Snelheid
  Internetmarketing en vooral interactieve marketing is door de directe communicatie met de klant sneller en stelt hoge eisen aan het aanpassingsvermogen van de adviseur. De voorbereidingstijd voor campagnes wordt korter en de samenwerking met het bedrijf wordt noodzakelijkerwijs veel intensiever.
 • Integratie
  Het bedrijf zal moeten worden begeleid bij de aanpassing van zijn infrastructuur. Marketing, public relations, productinnovatie en klantrelatiebeheer (CRM) kunnen beter op elkaar afgestemd worden. Die integratie maakt een grotere verfijning van de reclame-inspanningen mogelijk.
 • Verwevenheid
  De marketingadviseur zal er verder op moeten toezien dat er een naadloze verwevenheid ontstaat tussen de website(s) en de sociale media. Zoekmachinevriendelijkheid (SEO) van de website gekoppeld aan een duidelijke aanwezigheid in de sociale media zullen zorgen voor een "eigen publiek".
 • Roeptoeters
  Door de creatie van een eigen publiek (gemeenschap van volgers) ontstaat er ten aanzien het bedrijf en haar producten en diensten een aanbevelingscultuur ( follow, like ) .
 • Maatwerk
  Door adequaat in te spelen op de essentiële gegevens uit deze gemeenschap kan de adviseur ervoor zorgen dat de aanbiedingen steeds specifieker en persoonlijker worden. Een betere segmentatie van doelgroepen maakt de marketing makkelijker meetbaar en budget allocatie veel efficiënter.
 • Feedback
  Een gemeenschap van "volgers" zorgt voor veel feedback, die weer kan leiden tot productinnovatie. De keerzijde is natuurlijk, dat bedrijven die tekortschieten nu bijzonder kwetsbaar zijn. Dan verandert aanbeveling in afkeuring middels "unfollows" en "unlikes". De marketingadviseur moet dan zeer snel corrigeren en de zich snel verspreidende "virus" in de kiem smoren.
 • Smartphones
  De smartphones zetten hun opmars onverdroten voort en steeds meer bedrijven spelen daarop in door bijvoorbeeld aan locatie verbonden aanbiedingen te doen of hulp te bieden ter verbetering van de klantenrelaties. Ruim 12% van alle volwassenen hebben overigens al apps van winkels of winkelketens op hun smartphones.(bron: HBD)

Er is door het internet een "digitaal Darwinisme" ontstaan, waarbij bedrijven en hun adviseurs zich snel zullen moeten aanpassen of anders ten prooi zullen vallen aan de overleving van het meest fitte marketingtalent.

Degene die het best geschoold is in het afluisteren van de voorkeuren in de sociale media en op de meest geraffineerde wijze deze data weet te beheren en gebruiken, heeft een enorme voorsprong op zijn collega's. Content marketing maakt een steeds groter onderdeel uit van de moderne marketingstrategie. Bloggen staat daarbij centraal.

(Google auteur)

 
Categorie Marketing Advies