De laatste 20 jaar is de productiviteit van de werkende mens enorm gestegen. Dat was voornamelijk te danken aan automatisering en mechanisering van administratieve systemen en productieprocessen.

Verdere productiviteitsverbetering via deze weg lijkt steeds moeilijker te worden. Op het persoonlijk vlak kan echter nog steeds grote vooruitgang geboekt worden.

Ervan uitgaande dat energie de basis van ons functioneren vormt, is de manier waarop die energie wordt aangewend en weer wordt aangevuld van wezenlijk belang voor de mate van productiviteit.

Er bestaat immers een direct verband tussen fitheid, helderheid en concentratievermogen enerzijds en beschikbare energie anderzijds.

De technieken
Via allerlei invalshoeken kunnen wij onze energiehuishouding positief beïnvloeden en daarmee onze productiviteit vergroten:

 • Via slaap
  morfeo
  Bijna iedereen heeft 7-8 uur slaap nodig om de batterijen weer helemaal op te laden (bij grote inspanning zelfs 8,5 uur). Gemiddeld genomen blijven wij echter net onder de 7 uur slaap steken. Bij slaaptekort doet een tukje overdag van 30 minuten wonderen, aldus dit onderzoek onder werknemers en NASA onderzoek onder piloten.
 • Via gezond eten
  imgres
  Door gezond te eten wordt het lichaam zo min mogelijk geweld aangedaan, blijft het metabolisme op peil en kan de spijsvertering optimaal verlopen. Hierdoor krijgt men meer energie en voelt men zich fitter. Vermijd zoveel mogelijk gedachteloos eten, waarbij makkelijk grenzen overschreden kunnen worden. Bij aandachtig eten is men zich veel sneller bewust van verzadigingsgevoelens.
 • Via beweging
  Idealiter zou men ten minste 45 minuten per dag intensief moeten bewegen, het liefst via een intervaltraining. Gedurende 2 dagen in de week dient die beweging dan ook nog uit krachttraining te bestaan. Zweedse onderzoekers hebben aangetoond dat productiviteit van werknemers sterk verbetert door dit soort fitness-programma's.

  Dit komt deels door lager ziekteverzuim en meer uithoudingsvermogen, maar ook door grotere helderheid en verbetering van het humeur, aldus weer een ander onderzoek.

 • Via ademhalingstechniek
  Een manier om snel te herstellen is door middel van een korte en simpele ademhalingsoefening. Door zich gedurende 1-3 minuten bewust te richten op de ademhaling en die ademhaling ook zo diep mogelijk te doen, komt men volledig tot rust.

  Als gunstig bij-effect wordt daarbij ook nog het stresshormoon cortisol uit de bloedbaan verdreven. Een korte oefening die echter zeer verkwikkend werkt. Hoe dieper de ademhaling des te relaxter men wordt, terwijl bij oppervlakkige snelle ademhaling het omgekeerde gebeurt; men wordt angstig en prikkelbaar.

 • Via meditatie

  Dit filmpje laat een meditatietechniek zien, die maar 1 minuut vergt, maar toch zeer effectief is. ( zie hier, hier, hier en hier)
  Deze meditatie schijnt zelfs doelmatiger te zijn dan het tukje van 30 minuten. Hij wordt in ieder geval door steeds meer mensen beoefend.

Tot nu toe zijn manieren aan bod gekomen die het energiepeil van het lichaam optimaliseren. Hierdoor is men geestelijk en lichamelijk in staat maximaal te presteren.

De methoden
Andere methoden om de productiviteit te bevorderen hebben te maken met de manier van werken:

 • De meest efficiënte werkwijze is die van een sprinter; probeer gedurende een periode van maximaal 90 minuten zo geconcentreerd en ongestoord mogelijk te werken en neem daarna een pauze om weer bij te tanken. Dat kan dan weer door bovengenoemde methoden. Vooral de ochtend schijnt zich voor dit soort intervalwerk het best te lenen volgens onderzoekingen.
 • Doe één ding tegelijk; multi-tasken vermindert de productiviteit met wel 25%!
 • Doe de belangrijkste taak het eerst. Andere voorbeelden van time management zijn onder meer te vinden in: Tips Voor Ondernemers In Tijdnood

Op onderdelen ziet men wel mondjesmaat acceptatie van een aantal van deze technieken en methoden. De kunst is echter het totaal te omarmen vanwege het aloude adagium "het geheel is meer dan de som der delen".

De keuze zou niet zo moeilijk moeten zijn. Wie wil er nou niet een gezonder leven, beter georganiseerd zijn, minder stress hebben, efficiënter werken, lekker slapen etc.?

(Google auteur)

 
Categorie Organisatie Advies