Vanaf het moment dat de ondernemer zijn bedrijf aan de praat heeft gekregen en de eerste groeistuipen heeft overleefd, begint hij met de optimalisatie van zijn bedrijfsvoering.

Daarbij gaat het in eerste instantie erom zo effectief en efficiënt mogelijk te werken, waardoor kosten en verspilling zo laag mogelijk gehouden worden. Daarnaast is het van groot belang dat de klanten op alle mogelijke manieren in de watten worden gelegd.

Voor ondernemers die streven naar bedrijfsoptimalisatie is dat waarschijnlijk allemaal nog niet goed genoeg.
Om op een consistente manier exceptionele resultaten te kunnen leveren moet er wat extra's gedaan worden. Bedrijven die dat extra hebben kunnen opbrengen worden High Performance Organizations (HPO) genoemd en de door hen gebruikte methoden zijn jarenlang door academici bestudeerd.

De HPO verbetermethode
Eerdere verbetermodellen zoals Six Sigma en het Ink-model zijn voornamelijk gericht op de optimalisering van de operationele bedrijfsvoering en in geval van het Balanced Scorecard model op het verbeteren van de structuuraspecten van een bedrijf.

Het wetenschappelijk onderbouwde HPO-model is daarentegen vooral gericht op de factor mens en zijn prestaties. Door optimaal gebruik te maken van de kennis en energie van alle mensen binnen de organisatie wordt het verschil gemaakt in een zwaar concurrerende en alsmaar veranderende markt.

Het verschil
Waar doen de topbedrijven het dan zoveel beter dan het doorsnee-bedrijf?

  • Zij creëren een open cultuur, waar medewerkers zich thuis voelen, deelnemen in de besluitvorming, verantwoordelijkheid delen en waar goede samenwerking voorop staat.
  • De langetermijnstrategie is goed doordacht, consistent en voor ieder duidelijk. Tevens ligt de gevolgde strategie in het verlengde van de bedrijfsfilosofie en geldt niet alleen voor klanten, leveranciers en samenwerkende organisaties, maar ook voor het management en de medewerkers.
  • Het management is helder, rechtvaardig en altijd op zoek naar talent. Zij zijn in staat medewerkers duidelijk te vertellen wat er van hen verwacht wordt en welke invloed hun werkzaamheden hebben op het resultaat van de onderneming.
  • Het management gebruikt de beste selectie- en opleidingsmethoden en moedigt de medewerkers continu aan de processen, diensten en producten te verbeteren en vernieuwen.
  • Zij realiseren zich als geen ander dat het klantenbestand de levensader van het bedrijf is en doen er dan ook alles aan om de klant optimaal waar voor zijn geld te bieden en zoveel mogelijk diens verwachtingen zelfs nog te overtreffen. Ook wordt de klantinformatie beschouwd als de belangrijkste bron bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

Deze vijf succesfactoren zijn van doorslaggevende betekenis voor de resultaten van een onderneming, al zal het belang van elk van hen per branche wat verschillen.

(Het HPO Center heeft deze factoren op een zeer bruikbare manier nog verder onderverdeeld in 35 kenmerken.)

Een sympathieke variant:
hpo embleem
Gary Lear plaatst de mens centraal in zijn model. Hij benadrukt vertrouwen en persoonlijke verantwoordelijkheid als de basis; leiderschap dat een emotionele verbondenheid schept en een sterke focus op ieders sterke punten, waarbij het positieve geaccentueerd wordt. Verder dient innovatie sterk aangemoedigd te worden, omdat "goed simpelweg niet goed genoeg is"!

HPO goed voor alle stakeholders?
Velen zullen zich afvragen of dit soort langetermijnstrategieën, waarbij zoveel tijd en aandacht wordt besteed aan selectie en begeleiding van medewerkers, niet ten koste gaat van de winstgevendheid. Temeer daar er ook alles aan gedaan wordt de klant blij te maken. Blijft er wel nog wat over voor de eigenaren/aandeelhouders van het bedrijf?

In ieder geval heeft de praktijk uitgewezen dat, onder normale omstandigheden, een zorgvuldige implementatie van het HPO-model leidt tot superieure resultaten, dus óók voor de aandeelhouders cq eigenaren.

Critici beweren echter dat onder crisis-omstandigheden er simpelweg geen tijd is voor de langetermijnstrategie en dat er gehakt en gesneden moet worden om het verdienvermogen op peil te houden.

Is het HPO-model crisisbestendig?
De critici gaan echter voorbij aan één van de succesfactoren van het HPO model: de flexibiliteit van het management en de medewerkers. Een kwalitatief goed team zou moeten kunnen anticiperen op dergelijke omstandigheden.

Bovendien zou weer een andere succesfactor, de innovatiedrift, ervoor moeten zorgen dat de onderneming de concurrentie steeds voorblijft.

Het verdienmodel wordt zo als het ware steeds opnieuw uitgevonden.

HPO en kleine ondernemingen
Tenslotte wordt er vaak op gewezen dat dit HPO-model veel te complex en academisch zou zijn voor de kleinere ondernemingen.

Dat is wellicht ten dele waar, maar dat neemt niet weg dat de succesfactoren natuurlijk ook van toepassing zijn op kleine bedrijven.

Iedereen die weleens gewinkeld heeft bijvoorbeeld, heeft niet overal dezelfde prettige "koopervaring" opgedaan. Met wat coaching en training van het personeel had dat wellicht vermeden kunnen worden.

Ook op kleine schaal kan het verschil gemaakt worden!

(Google auteur)

 
Categorie Organisatie Advies