Tot voor kort behoorde marketing voornamelijk tot het domein van de rechter hersenhelft. Daar zetelt ons vermogen tot holistisch, metaforisch en spiritueel denken, alsook onze intuïtie en verbeeldingskracht. De nieuwste internet strategieën vergen echter steeds meer inzet van analytisch vermogen en de logica; het terrein van de linker hersenhelft.

Geschiedenis
De ontwikkelingen in de marketing gedurende de laatste 100 jaar laten zien dat de exacte wetenschappen een steeds grotere invloed krijgen.

De oude doos
Het begon allemaal zo lekker recht toe recht aan. Het product dat verkocht moest worden werd zo natuurgetrouw mogelijk afgebeeld, waarbij de functionaliteit ervan de meeste aandacht kreeg.
"What you see, is what you get"

Vervolgens moest het zoveel mogelijk herhalen van de boodschap het werk doen, oftewel "Reach times exposure".

Menswetenschappen doen hun intrede
In de jaren 50 kreeg men in de gaten dat naarmate de reclameboodschap subtieler werd verpakt, de effectiviteit ervan toenamen. Toepassing van "verborgen verleiders" vergde echter steeds betere inzichten in culturele en psychologische achtergronden van de mens.

Hersenonderzoek draagt een steentje bij
Het idee dat een reclameboodschap zo vaak mogelijk herhaald moest worden kwam voort uit de overtuiging dat het langetermijngeheugen niet veel informatie kon vasthouden.

Recente onderzoekingen tonen echter het tegendeel aan. Er wordt veel meer informatie opgeslagen dan gedacht. Het probleem zit in het herinneren.

De marketingboodschap moet zich daarom duidelijk zien te onderscheiden van al het andere lawaai en moet bij de ontvanger een associatie zien op te roepen met andere opgeslagen ervaringen.

Dat bevordert het herinneringsvermogen enorm en aangezien herinneringen volgens diezelfde onderzoekingen zeer sterk lijken op het daadwerkelijk ervaren, is niet zozeer het steeds maar weer herhalen van de reclameboodschap van belang, maar het herinnerd worden.

Verhalenvertellers
Dat is dan ook de reden dat een goede marketingboodschap vaak verpakt is in een aansprekend verhaal. Hoe beter een verhaal verankerd is in het culturele erfgoed van de doelgroep, des te beter blijft het "plakken".

Hier in het westen wordt zo dikwijls teruggegrepen op de Griekse mythologie, waar de verrichtingen van individuele helden voor inspiratie zorgen. In bijvoorbeeld India daarentegen staat weer de kracht van het collectief centraal in de Hindu verhalen.

Het is leuk en leerzaam om te zien hoe internationaal opererende bedrijven inspelen op dit soort culturele verschillen.

De internet revolutie
Het ontstaan van een nieuw medium heeft begrijpelijkerwijs gezorgd voor een verschuiving in de reclamebestedingen. Het is dan ook niet vreemd dat de 2 miljard internetgebruikers inmiddels zo'n 25% van het totale reclamebudget aan zich weten te binden.

Hoewel de bekende marketingwetten onverkort van toepassing blijven op de internetmarketing, zijn er natuurlijk toch een aantal belangrijke verschillen.

Vooral via de sociale media laten gebruikers vele digitale sporen na, die de marketing expert in staat stellen een steeds verfijnder marktonderzoek te doen. Dat geldt zowel voor de identificatie als het gedrag van zijn doelgroepen.

Het verschil met ouderwets marktonderzoek is het gebruik van wiskundige modellen. Diezelfde benadering vindt ook plaats bij grootschalige internetcampagnes.

Daarbij worden reclameboodschappen in vele varianten op het net losgelaten, die onderling een ware "survival of the fittest" strijd uitvechten. De vaak honderden varianten zijn als het ware fruitvliegjes, die door slimme algoritmen op de proef gesteld worden.

Vaak halen vele varianten het eind van de dag niet eens door dit soort creatieve destructie.

"Whole brain marketing"
De combinatie van intuïtie, psychologische en culturele antropologische kennis was in de vorige eeuw voldoende om succesvol marketing te bedrijven.

De laatste 20 jaar kenmerken zich echter door de opkomst van nieuwe analytische technieken, afkomstig van de exacte wetenschappen.

De ideale moderne marketing expert is dan ook een spoorzoekende duizendpoot met een wiskunde knobbel. Een echte homo universalis.
(Google auteur)

 
Categorie Marketing Advies