De ondernemer in spe die de keus heeft tussen het opstarten van een onderneming en verder studeren, zal zich afvragen of het uitstellen van het ondernemerschap de moeite waard is. Vergroot een afgemaakte studie de slagingskans van de onderneming en de kans op een goede baan in geval de ondernemer faalt? Kortom, is de investering in tijd en geld gerechtvaardigd?

Het is niet alles goud wat er blinkt
Waarschijnlijk zijn Steve Jobs en Bill Gates de twee beroemdste voorbeelden van studenten die gekozen hebben voor het ondernemerschap in plaats van het behalen van de bul.

Ongetwijfeld overstemmen dit soort succesverhalen het geweeklaag van vele studenten die dezelfde beslissing genomen hebben, echter met tegenovergesteld resultaat.

Spannende anekdotes zijn natuurlijk geen basis voor het nemen van afgewogen beslissingen. Voor diegenen die verder studeren niet vanzelfsprekend vinden en misschien liever direct het ondernemerschap willen omarmen, zijn er in binnen- en buitenland statistieken te vinden, die de doorslag kunnen geven.

Studie vormt geen garantie voor passend werk
Studenten komen de laatste tijd na een jarenlange studie in een overvolle arbeidsmarkt terecht en veel van hen hebben nog geen 50% kans om aan de slag te komen in het vakgebied waarvoor zij gestudeerd hebben. Dat ontkracht in ieder geval deels één van de belangrijkste argumenten vóór verder studeren, namelijk dat er altijd een glansrijke carrière in het verschiet ligt als vangnet voor de falende ondernemer.

Wel hebben zij in die tijd vaak een forse studieschuld opgebouwd en meestal geen inkomen genoten.

Kennis is macht
Dat kennis de slagingskans van een onderneming vergroot behoeft geen betoog. Of dat gezegd kan worden van de kennis, die een voortgezette academische opleiding met zich meebrengt, is minder duidelijk.

Meer praktisch ingestelde MBO-opleidingen geven de jonge ondernemer al voldoende steun bij de meeste ondernemerstaken.

Ondernemerstest
Het hele afwegingsproces over het al dan niet doorstuderen is natuurlijk zinloos als de ondernemer in spe geen juiste inschatting heeft gemaakt van zijn ondernemerscapaciteiten.

Behulpzaam hierbij zou de volgende door Prof. D. Isenberg ontwikkelde test kunnen zijn. Indien onze jonge ondernemer 80% van de volgende vragen in alle eerlijkheid met ja beantwoordt, is de kans zeer groot dat hij uit het juiste ondernemershout is gesneden:

 • ik houd er niet van dat mensen die minder capabel zijn dan ik, mij vertellen wat ik moet doen
 • ik houd van uitdagingen
 • ik ben gek op winnen
 • ik ben graag eigen baas
 • ik probeer altijd nieuwe dingen uit
 • ik houd graag conventionele wijsheden tegen het licht
 • ik vind het leuk mensen bij elkaar te brengen om dingen gedaan te krijgen
 • mensen zijn enthousiast over mijn ideeën
 • ik ben niet snel tevreden of zelfvoldaan
 • ik kan niet stilzitten
 • ik wurm mijzelf meestal wel uit een moeilijke situatie
 • ik misluk liever bij de uitvoering van mijn eigen plan, dan bij dat van een ander
 • ik sta klaar om elk opkomend probleem het hoofd te bieden
 • ik heb familieleden die een eigen bedrijf hebben
 • ik heb vrienden met een eigen bedrijf
 • na schooltijd en in vakanties had ik al baantjes
 • ik krijg een kick van verkopen

Nu of nooit?
Voor de enthousiaste startende ondernemer, die een idee zorgvuldig heeft uitgewerkt in een sluitend zakenplan met bijbehorend verdienmodel, lijkt de keus niet zo moeilijk.

De lessen die hij krijgt tijdens zijn prille ondernemerschap zullen vaak hard zijn, maar tegelijkertijd ook veelomvattender dan hetgeen de universiteit hem kan voorschotelen.

Daar komt bovendien nog bij dat de jonge ondernemer meestal nog geen andere pittige verantwoordelijkheden op zich genomen heeft en dat hem een eventueel falen niet al te zwaar zal worden aangerekend.
(Google auteur)
=