Tegenwoordig is iedereen het er wel over eens, dat met de komst van de digitale klanten, websites zo goed als onmisbaar geworden zijn.
Ook ten aanzien van kleine ondernemingen werd in het artikel "Is een website wel zinnig voor een kleine onderneming?" eenzelfde conclusie getrokken, echter onder de volgende voorwaarden, nl dat de website:

  1. gebruikersvriendelijk en functioneel is
  2. de juiste uitstraling heeft en het imago verbetert
  3. de resultaten van de onderneming ten goede komt en
  4. niet ten koste gaat van de overige bedrijfsactiviteiten

Veel ondernemers krijgen het tegenwoordig meestal wel voor elkaar om aan de eerste twee voorwaarden te voldoen. Vooral met behulp van vaak gratis programma's zoals Joomla, Drupal en Wordpress kan de geduldige doe-het-zelver al gauw een aardig uitziende website in elkaar draaien. Ook biedt een groeiend aantal providers ondernemers de mogelijkheid om voor een kleine prijs eenvoudig een mooie website te bouwen.
 
websites

Website als digitaal uithangbord

Er zit echter een wezenlijk verschil tussen een website, die als een soort online brochure keurig het bedrijf in beeld brengt en een mooie opsomming maakt van al het moois het bedrijf te bieden heeft en een website die duidelijk inspeelt op directe klantbehoeften en daardoor sneller respons genereert.

Deze websites van de eerste generatie zijn eigenlijk niet meer dan digitale visitekaartjes, die onvoldoende rekening houden met de twee voornaamste redenen waarom mensen het internet bezoeken, namelijk om een probleem op te lossen of geamuseerd te worden.

TOFU (top of the funnel) websites

De volgende generatie websites speelt wel direct in op klantbehoeften en biedt veel probleemoplossende content, die deels gratis ter beschikking wordt gesteld via blogs en deels pas na invulling van een formulier via ebooks, whitepapers, webinars, video's etc.

Stapsgewijs vindt er dus een transactie plaats, waarbij de bezoeker van de website waardevolle content ontvangt in ruil voor onder meer zijn emailadres. Vanaf dat moment wordt de bezoeker via dripmarketing steeds verder de fuik (funnel) ingelokt, totdat er hopelijk een conversie plaatsvindt van bezoeker tot klant.

MOFU (middle of the funnel) websites

De (voorlopig) laatste generatie websites gaat nog een stap verder. Hier wordt de content gepersonaliseerd, waarmee het de bezoeker/klant steeds gemakkelijk gemaakt wordt beslissingen te nemen. Zo houdt bijvoorbeeld Amazon bij waar de interesses van haar klanten liggen, zodat bij een volgend bezoek aan de website suggesties gedaan kunnen worden die de klant het zelf zoeken besparen.

Deze trend is met de opkomst van de sociale media nog eens versterkt. Bedrijven zijn nu tot op zekere hoogte in staat de uitlatingen van de gebruikers op de sociale media te volgen en kunnen zo van hun aanbiedingen op de persoon toegesneden maatwerk maken.

Maat houden bij het maken van websites

Ondanks slimme programmering en automatisering vergen TOFU- en MOFUwebsites natuurlijk zware investeringen in tijd en geld en dat botst dan al snel met de hierboven genoemde vierde vereiste dat de overige bedrijfsactiviteiten er niet onder mogen lijden.

Daar komt nog bij dat bij dit soort contentmarketing niet alleen de kwaliteit van de content erg belangrijk is, maar vooral ook de frequentie en consistentie. Uit een aantal case studies blijkt duidelijk dat het omslagpunt, waarbij het aantal lezers/gebruikers en ook de conversies plotseling exponentieel beginnen te stijgen, behoorlijk hoog ligt.

Kleine ondernemingen en één-pitters zijn meestal niet in staat op eigen kracht de noodzakelijke inspanningen te leveren, die nodig zijn voor een succesvolle contentmarketing strategie.

Toch zullen zij creatieve oplossingen moeten zien te vinden om niet achterop te raken bij de concurrentie. Wie heeft er suggesties?

 
Categorie Marketing Advies