Veranderende marktomstandigheden dwingt de advocatuur tot een grondige heroriëntering met betrekking tot hun zakelijke aanpak, waarbij in veel gevallen wellicht ook een ingrijpende herstructurering niet vermeden kan worden. Zij in de advocatuur, die afwachten en hopen op een terugkeer naar de pre-2008 situatie, riskeren een onoverbrugbare achterstand in de harde concurrentiestrijd.

Wat zijn die veranderende marktomstandigheden?

 • De concurrentie wordt steeds heviger. In 40 jaar is het aantal advocaten verachtvoudigd en er dingen nu ruim 16.000 advocaten naar de hand van de steeds kritischer wordende klant. Dat zet tarieven en marges behoorlijk onder druk.
 • Die concurrentie wordt ook nog eens verscherpt door de hernieuwde belangstelling van buitenlandse kantoren uit de VS en uit GB voor de Nederlandse markt. (aldus een artikel in het FD dd 15 oktober j.l.)
 • Legal proces outsourcing is ook in Nederland in opkomst. Het marktaandeel is weliswaar nog bescheiden, maar is groeiende en vergroot daarmee de druk op de al krapper wordende markt.
 • De digitalisering van de dienstverlening en de interne bedrijfsvoering zouden het leven simpeler moeten maken, maar vergen vooralsnog veel inzet en investeringen.
  Het Europese recht maakt de rechtszaken er niet eenvoudiger op.
 • De klant neemt vaak geen genoegen meer met een pure case-gedreven relatie, maar wil meer een partnerrelatie.
  Dat betekent dat verwacht wordt dat de adviseur ook kennis heeft van het bedrijf en de bedrijfstak, zodat hij beter kan meedenken en eventuele bedrijfsrisico’s kan inschatten.
  Waar zit de meeste pijn?

De grote kantoren ( 20% van de markt ):
De zware marktomstandigheden komen extra hard aan in die kantoren die te kampen hebben met een rigide overhead. Vooral bij de grote kantoren is in de loop der tijd de verhouding tussen partners en het aantal klanten scheefgegroeid, waardoor het salariscomponent te zwaar drukt op de resultaten.

In de VS heeft dat al geleid tot het stunten met “suicide prices” door de grote kantoren. De situatie is daar zo nijpend dat ten koste van alles omzet wordt binnengehaald. Dit creëert een neerwaartse spiraal die ook de kleinere kantoren niet ongemoeid laat. ( aldus een artikel van Barry Ritholz )

In Engeland heeft dit er in ieder geval al toe geleid dat het aantal partners is teruggebracht en dat men verwacht dat die trend zich voorlopig zal voortzetten.

Kantoren met minder dan 5 werknemers ( 80% van de markt ):
Dit soort kantoren zijn in de regel veel flexibeler in het aanpassen van hun kostenstructuur, maar hebben evengoed te maken met een kritische en rondshoppende klant. Die wil het liefst geholpen worden door een adviseur die ook thuis is in zijn bedrijfstak.
Dat vergt een branchegerichte aanpak, een specialisatie derhalve die binnen kleine kantoren lastig te realiseren valt zonder verkleining van het marktbereik.

Toekomstperspectief
Advocatenkantoren die zich volledig bewust zijn van de “nieuwe werkelijkheid” en zich realiseren dat hun gebouwen niet uit ivoor zijn opgetrokken, zullen zich pro-actiever moeten opstellen. Er wordt van hen nu meer dan ooit strategisch ondernemerschap geëist, waarbij ook aan marketing veel aandacht zal moeten worden geschonken.

De grotere kantoren ontkomen waarschijnlijk niet aan een stevige herstructurering en de kleinere kantoren aan een verdere specialisatie en strategische samenwerking met andere kantoren.

De moderne advocaat is commerciëler, weet zich duidelijk te profileren, maakt gebruik van de sociale media, blogt. Kortom hij heeft geen moeite om uit zijn “comfort zone” te komen.
(Google auteur)

 
Categorie Organisatie Advies