Ik mijn vorige blog heb ik de noodzaak van een positieve mindset besproken om succesvolle organisatieveranderingen door te kunnen voeren. Het geeft organisaties een veel betere kans goede resultaten te boeken met hun veranderprogramma’s. Met co-creatie van organisatieveranderingen bouw je aan die positieve mindset en participatie in veranderingen.

 

Hoe bouw je een positieve organisatie?

 co-creatie 3
Je kunt mensen niet dwingen of opdragen positief te zijn, dat blijft de persoonlijke keuze van ieder individu. En dat is wat het is, positief zijn is een keuze. Ik kies er voor de positieve of negatieve kanten van een gebeurtenis in te zien. Daar is niets gewichtigs of moeilijks aan, simpelweg een persoonlijke keuze. Een keuze met grote impact overigens op persoonlijk succes en plezier.

Wat een ieder kan doen, directeur, manager, medewerker, ongeacht zijn positie is het goede voorbeeld geven. Want dat heeft invloed op de omgeving. Mijn positieve inslag en kijk op de ander heeft een positieve uitstraling op de mensen in mijn omgeving. Positief handelen levert positieve reacties en resultaten.

Daarnaast is in organisatieveranderingen die positiviteit te stimuleren. Door mensen te betrekken in de verandering. Ik hoor een aantal al denken, maar ik doe niet anders ik probeer mijn medewerkers continue te betrekken. Maar er zijn een aantal belangrijke spelregels die maken of mensen echt betrokken worden en zich betrokken voelen of juist niet.

 

Hoe worden mensen nu vaak betrokken?

 

Dit is wat ik nu vaak in organisatieveranderingen zie en wat onder betrekken wordt verstaan. Persoon A werkt een idee uit en gaat in de organisatie op zoek naar steun voor dat idee. De manager heeft een goed idee, is daar enthousiast over en betrekt zijn medewerkers in de uitvoering van dat idee.

Het is belangrijk te beseffen dat dit geen betrekken van de medewerkers is en dus beperkt positieve reacties en mindset zal opleveren. Het is meer overtuigen en motiveren. En in sommige gevallen kan het zelfs dwingen zijn, gebruikmakend van de hiërarchische structuren in organisaties. Wanneer betrekken niet volgens de spelregels uitgevoerd wordt, wordt actief weerstand gekweekt bij medewerkers.

Wat is dan wel betrekken? Dat is het team medeverantwoordelijk maken voor de ideeën die op tafel komen. Dus ze een stap eerder in het proces te betrekken. Niet pas bij de uitvoering van ideeën maar bij het bekijken van het probleem of het doel wat bereikt moet worden en ze onvoorwaardelijk een gelijkwaardige rol te geven in het bedenken van de oplossingen.

 

Het creatie proces

 

Het creatie proces geeft een duidelijke verklaring voor bovenstaande situatie. Het creatieproces bestaat uit een reeks van stappen die uitgevoerd worden om iets te creëren in je leven. Of je nu bewust bent van het proces of niet maakt voor de werking ervan weinig uit. In de context van organisatieveranderingen zijn twee stappen daarin vooral belangrijk. Die stappen zijn:

  1. Bedenk een idee. De creatie.
  2. Voer actie uit om dat idee te verwezenlijken. De materialisatie.

Een voorbeeld. Je wil een kop koffie (idee). Vervolgens loop je naar de automaat om die kop koffie te gaan halen (actie). Je moet het idee bedenken voordat je in staat bent de benodigde acties uit te voeren om tot materialisatie te komen. Als je het idee niet eerst bedenkt kun je er geen actie op uitvoeren.

In organisaties is de voornaamste toevoeging aan dit creatie proces dat het meestal in groepen uitgevoerd wordt. Samen bedenken wordt dan Co-creatie en samen uitvoeren wordt Co-materialisatie.

 

Verklaring weerstand

 

En dat is waar het in organisaties fout loopt. Mensen kunnen pas participeren in de uitvoering van een verandering als ze eerst het idee voor die verandering mee bedacht hebben. De realiteit is nu vaak dat een beperkte groep mensen het idee bedenkt en een grotere groep mensen die het idee niet bedacht hebben dat idee tot materialisatie moeten brengen.

De simpele wetten van het creatieproces maken duidelijk dat dit niet mogelijk is. Je kunt pas uitvoeren als je eerst bedacht hebt. En precies dat feit is de verklaring voor de hoeveelheid weerstand en problemen die bij veranderingen ervaren worden en de negatieve mindset die bij medewerkers ontstaat.

 

Co-creatie van organisatieveranderingen zorgt voor positieve medewerkers en betere participatie

 

Ga maar eens bij jezelf na. Hoe gemotiveerd ben jij om het idee van je partner uit te voeren? En hoe enthousiast kun je worden van een idee wat je zelf bedacht hebt? Het bedenken van ideeën, het eigenlijke creëren is een activiteit die energie geeft. Je denkt actief na hoe je iets wat je wenst vorm kunt geven in je leven en dat geeft energie. Je bent bezig met wat je wel wil. Daar wordt je blij van.

Door dat meedenken kom je in aanraking met jouw oorspronkelijke ideeën, met je onontdekte wijsheid, je talenten, wordt jouw ervaring relevant. Eigenlijk ontdek je nieuwe kanten van jezelf daardoor en dat geeft veel energie en is goed voor je zelfvertrouwen.

Met co-creatie en co-materialisatie is het mogelijk een positieve mindset in organisaties op te bouwen. Een gezond fundament voor iedere organisatie en in het bijzonder als uitgangspunt van grootschalige veranderingen.

 
Categorie Organisatie Advies