De impact van socialmedia

Vanzelfsprekend heeft u al wel eens gehoord van socialmedia. Die zoon/ dochter, die jonge medewerker, of wellicht bent u zelf al wel een socialmedia gebruiker? Onderzoek naar socialmedia gebruik in Nederland uitgevoerd door Newcom in 2013, wijst uit dat mensen socialmedia veelvuldig gebruiken en het ervaren als gewoongoed. Uit dit onderzoek komt naar voren dat steeds meer ondernemers socialmedia gebruiken.

Aan de slag met socialmedia…

… zou men dus denken. Deze conclusie wordt dan ook vaak getrokken. “Onze concurrent gebruikt Twitter dus moeten wij dat ook maar gaan doen!” Vaak wordt met een beetje geluk nog even voorafgaand gekeken of er een socialmediamodelletje kan worden gebruikt. Op die wijze kan er tegen het management worden gezegd dat vanuit een strategie socialmedia wordt opgezet. Communicatie en/of marketing afdelingen worden hier vaak mee belast met. Logisch zou ook zijn om de afdeling sales mee te laten denken omdat socialmedia nogal eens voor sales wordt ingezet. Meestal is het management niet betrokken hierbij. Dat is vreemd, want nu juist zij gaan wel over de visie, missie, strategie en communicatie van de organisatie. Al deze zaken zijn hebben hun uitvloeiing in de socialmedia strategie.

Hoe ging dat ook alweer met die nieuwe website?

socialmedia organisatie

De inzet en organisatie van socialmedia wordt nogal eens vergeleken met het updaten of lanceren van een nieuwe website. U weet vast nog wel dat die nieuwe website een enorm traject was. Het duurde lang en iedereen had een mening. Om maar aan te geven, socialmedia is niet een kwestie van 1 keer een folder ontwerpen, laten drukken en bezorgen. Juist! Er komt veel meer bij kijken.

Continu proces

Socialmedia is een continu proces en geen eenmalig project zoals een website. Dit is belangrijk omdat dit nogal wat uitmaakt voor de organisatie ervan. Een project bestaat uit een projectteam dat voor een bepaalde tijd samenwerkt. Een proces is continu en moet worden geborgd in uw organisatie. Uw medewerkers krijgen een klein aandeel (afhankelijk van hun rol) in dit proces. Dit kan variëren van het bijhouden van hun LinkedIn profiel tot het bedenken van communicatieboodschappen die kunnen worden omgezet in een tweet of een blogpost. De organisatie van socialmedia vraagt inzicht en visie van het management en betrokkenheid van alle medewerkers van receptionist tot aan salesmanager.
 
Categorie Marketing Advies