Het lijkt zo gemakkelijk. Het banknummer wordt langer. De bestanden van en naar de bank krijgen een andere indeling en we zijn softwarematig klaar voor het nieuwe Europese betalingsverkeer.

Als u gebruiker bent van standaard software dan klopt dat in grote lijnen, maar als uw software speciaal voor u is ontwikkeld of ingericht, is het verhaal heel anders.

4 corner model Sepa incasso

Four Corner Model

Vooral bij automatische incasso verandert er nogal wat. U moet nu opeens machtigingsgegevens gebruiken, klanten vooraf notificeren en aparte batches maken voor eenmalige en doorlopende opdrachten. Wat voorheen een eenvoudige import van klantgegevens, met banknummer was, moet nu opeens fors worden uitgebreid. En hoe zat het ook alweer met die acceptgirokaart en het verzendhuis dat de gegevens elektronisch krijgt aangeleverd?

Het meest kritische van dit proces is het testen, want zodra u een echt incassobestand volgens de nieuwe richtlijnen indient, krijgen geweigerde posten en storneringen andere formaten en coderingen. Een weg terug is dan vrijwel onmogelijk.

Bij de implementatie merken we dat de richtlijnen niet altijd duidelijk, of zelfs onuitvoerbaar zijn. Hoe kun je bijvoorbeeld aangeven dat een bepaalde transactie de laatste uit een reeks is, als een lidmaatschap maandelijks gestopt kan worden?

Het alleen op de agenda zetten van Sepa incasso is niet voldoende. Het is tijd voor actie en als u nu nog moet nadenken over de gevolgen van Sepa in uw organisatie, is het eigenlijk al te laat.