In mijn vorige blog heb ik uitgelegd waarom het noodzakelijk is organisatieveranderingen door co-creatie en co-materialisatie tot stand te laten komen. Kort samengevat: Een verandering bestaat uit het bedenken van een idee (creatie) en het uitvoeren van dat idee (materialisatie). Het idee komt altijd voor de actie en je kunt pas actie nemen nadat je het idee hebt bedacht. Doe dat met een groep mensen, zoals in een organisatie, en er is sprake van co-creatie en co-materialisatie.  Medewerkers bedenken de ideeën die ze moeten uitvoeren.

 

Voordelen co-creatie in veranderingen

Bij een verandering zijn de voordelen van co-creatie voor de hand liggend. Als er meer mensen aan het idee meedenken zal de kwaliteit van de oplossing toenemen. De diversiteit aan meningen en perspectieven zorgt voor betere kwaliteit aan ideeën. Er vanuit gaande dat de klanten van de organisatie ook een diverse groep mensen vormt dan zal co-creatie automatisch ook leiden tot een betere afstemming op de diversiteit in de klantgroep.

Een minstens zo belangrijk voordeel is het feit dat de uitvoering van de verandering, de co-materialisatie, veel gemakkelijker zal verlopen. Want mensen voeren ideeën uit die ze mee bedacht hebben. En je kunt geen weerstand hebben tegen je eigen ideeën. Het tegenovergestelde is ook waar: je hebt per definitie weerstand tegen het uitvoeren van een idee wat je niet zelf bedacht hebt. Via co-creatie worden medewerkers de stuwende kracht achter de realisatie van de verandering. Want mensen willen graag bewijzen dat ze goede ideeën hebben.

Voor iedere verandering vormgegeven met co-creatie geldt: betere kwaliteit van de oplossing die bij uitvoering gesteund worden door de uitvoerders. Participatie is automatisch een feit, weerstand is voorkomen. Dat is een gezondere basis voor veranderen als nu vaak de realiteit is. Bedenk daarbij dat voor de meeste veranderingen geldt dat ze slechts één keer bedacht worden en daarna vele keren gebruikt worden. Co-creëer je de verandering dan heb je ieder keer bij uitvoering het profijt van de betrokkenheid van de medewerkers. Co-creëer je de oplossingen niet dan groeit de weerstand bij iedere uitvoering van het idee.

Dit simpele feit is de voornaamste verklaring voor veel van de problemen waar grote organisaties nu mee te kampen hebben. Zoals moeizaam verlopende processen, gebrek aan afstemming tussen afdelingen,  medewerkers die gemotiveerd moeten worden, gebrek aan eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel, gebrek aan kwaliteit in het algemeen. Ze zijn allemaal terug te leiden tot het feit dat mensen ideeën moeten uitvoeren die ze niet bedacht hebben. Maak medewerkers verantwoordelijk voor de creatie van de oplossingen en veel van deze problemen zullen op termijn als vanzelf oplossen.

 

Blijvende voordelen, de lange termijn.

 

Bovenstaande voordelen betekenen voor veel organisaties al een sprong voorwaarts. Echter ze vallen in het niet bij wat met co-creatie op lange termijn te bereiken is. Door co-creatie ontstaan meer succesvolle veranderingen. Dat doet direct wat met de moraal in de organisatie: we kunnen veranderen!  Het collectieve zelfvertrouwen in de organisatie groeit. En met (zelf)vertrouwen aan de volgende verandering beginnen is een prima uitgangspunt om opnieuw succes te gaan creëren.

Op persoonlijk niveau is het effect groot. Mensen worden in hun kwaliteit en uniekheid erkend wanneer ze kunnen meedenken aan de oplossingen voor de organisatie. Dat geeft positieve energie en zorgt automatisch voor de betrokkenheid van die mensen. Hun mening doet ertoe. Door actief mee te denken in oplossingen wordt het brein weer geactiveerd. Creatief zijn is  op die manier het middel om in contact te komen met innerlijke talenten en ze te ontplooien. dat resulteert in persoonlijke groei.

Co-creatie van veranderingen zet een positieve spiraal in werking. Natuurlijk groeit het zelfvertrouwen wanneer je merkt dat jouw opvattingen waardevol zijn. Je voelt je vrijer je bijdrage te leveren, je creativiteit zal meer gaan stromen. En dat zelfvertrouwen laat de angst om te veranderen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Veranderen wordt steeds gemakkelijker en automatisch een meer continue proces.

 

De organisatie als platform voor persoonlijke ontwikkeling

 

En zo vormen organisaties een platform voor individuen om zich te ontplooien, creativiteit en talenten te ontdekken en in te zetten. En de organisatie profiteert mee. De organisatie wordt een leukere plek om te werken. Organisaties die automatisch een positievere bijdrage aan de samenleving leveren. Duurzame ontwikkeling van de mens, de organisatie en de samenleving.

 
Categorie Organisatie Advies