Technologie

Ook accountants worden vandaag de dag geconfronteerd met de snelheid waarmee technologische ontwikkelingen plaatsvinden en worden ingezet in bedrijven.  Organisaties gaan meer  gebruik maken van cloud computing,  social media, inzet van apps.

Big Data

Een belangrijke ontwikkeling daarbij betreft “Big Data”. Big Data kan ondersteunen bij het snel een eenvoudig kunnen analyseren van aanwezige financiële en niet-financiële data in een onderneming. Een naar mijn idee goede definitie van Big Data is afkomstig van Mike Gualtieri, een onderzoeker bij Forrester Research in Cambridge: “Big Data is the frontier of a firm’s ability to store, process, and access all the data it needs tooperate effectively, make decisions, reduce risks, and serve customers.”

Bij mijn werk bij verschillende opdrachtgevers heb ik veel samengewerkt met accountants in het kader van interimcontroles en de jaarrekening. Een belangrijk onderdeel voor accountants is natuurlijk de controle op de jaarrekening. Alhoewel opdrachtgevers zich bedienen van financiële systemen waarin veel werk wordt geautomatiseerd en gedigitaliseerd, zie ik dat veel werk toch weer neerkomt op het opstellen van overzichten en onderbouwingen, naar aanleiding van door de accountant gestelde vragen en naar aanleiding van een opgestelde checklist. Na ieder antwoord beoordeelt de accountant deze en vinkt de vraag navenant als beantwoord af.

Kwaliteit en betrouwbaarheid van informatie

Een van de opdrachten van de accountant is, dat hij de administratieve organisatie en het daarin begrepen stelsel van maatregelen van interne controle dient te beoordelen. Nu organisaties meer en meer data genereren, vastleggen, ontsluiten en gebruiken voor onder andere het jaarverslag en de jaarrekening, is het dus vanzelfsprekend dat ook de kwaliteit en betrouwbaarheid hiervan in het kader van de jaarrekeningcontrole zal moeten worden beoordeeld.

Accountant als regisseur?

Een groot deel van de omzet van MKB-accountants bestaat uit werkzaamheden, die door het toenemende gebruik van IT meer en meer gestandaardiseerd worden. Klanten zijn steeds minder bereid hiervoor teveel te betalen. De accountant zal dus moeten zoeken naar nieuwe vormen van dienstverlening. Hiervoor zijn kansen genoeg, omdat klanten steeds meer behoefte krijgen aan real time informatie, managementrapportages en tussentijdse analyses. De MKB-accountant komt zo dichter bij de bedrijfsprocessen van de klant te staan. Hierbij gaat het niet om de hoeveelheid, maar om de snelheid en kwaliteit van informatie en het juiste gebruik. De MKB-accountant kan deze meerwaarde leveren door zijn financiële expertise. De inzet van technologie is niet mogelijk zonder controle en regie.

Kansen voor de accountant

Onderzoeker drs. Niels van de Ven schetst samenvattend, dat de MKB-ondernemer steeds meer verlangt van zijn accountant. Ondernemers willen strategisch advies, een adviseur die met raad en daad naast hen staat, proactief meedenkt, verstand heeft van de branche waarin de ondernemer opereert en die een veelzijdig dienstenpakket aanbiedt tegen een redelijk, en vooral ook transparant tarief. Ondernemers willen duiding van de cijfers waarop ondernemingsbeleid gebouwd kan worden. (http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/Mkb-ondernemer+wil+duiding+cijfers.aspx)

Drie tips

  1. Maak het de klant makkelijk om zaken met je te doen: als accountant zou je kunnen kiezen voor een open architectuur van op cloud-gebaseerde klantoplossingen, om zodoende een concurrentievoordeel te behalen en klanten aan je te (blijven) binden.
  2. Wees business partner voor je klant: denk met de klant mee en bied diensten aan die liggen op gebruik van Big Data. Accountants kunnen helpen bij het vertalen van gegevens naar bedrijfsinformatie op basis waarvan goed gefundeerde beslissingen kunnen worden genomen.
  3. Help de klant  aan stuurinformatie: in het informatietijdperk waarin er een grote  hoeveelheid informatie binnen en buiten de onderneming wordt vastgelegd, kan dit leiden tot informatie “overload”. De accountant kan klanten helpen om richting te geven aan de belangrijkste “dashboard knoppen” waaraan een klant kan draaien om zijn business te sturen en te managen.

===========================================================================================================