Han van Popering, expert klanteninteractie

Han van Popering, expert klanteninteractie

Klanteninteractie voor Financiele dienstverlening

Profiel Han heeft een financiële achtergrond met een ruime kennis en ervaring, opgedaan in tal van verandertrajecten, ook in complexe en politiek gevoelige organisaties.
ValueXL is een bureau, gespecialiseerd in verbeter- en vernieuwingsvraagstukken in de bedrijfsvoering binnen organisaties. Het credo van ValueXL is "verbeteren en vernieuwen in samenhang".
Goede bedrijfsresultaten en goede vooruitzichten zijn voor veel organisaties allang niet meer vanzelfsprekend. In 2008 is met de intrede van de recessie, een periode aangebroken waarin ontwikkelingen zo snel gaan, dat organisaties zich daar onvoldoende op hebben kunnen voorbereiden en inrichten. Snelheid is nu gewenst. Innovatie is voor veel organisaties van cruciaal belang. ValueXL laat organisaties excelleren door snelheid te bewerkstelligen in het snel boven tafel krijgen van mogelijke opties om de bestaande bedrijfsvoering te vernieuwen. Wij adviseren hoe en waar, op korte termijn, vernieuwingen kunnen worden doorgevoerd, met het accent op snelheid, resultaat en risicobeperking.
Te denken aan o.a. de volgende aspecten:
- Snel innoveren van het bestaande dienstenportfolio, en leveren van diensten waar afnemers om vragen. Dit in een geactualiseerd business model;
- Inzichtelijk maken van verstorende elementen die (persoonlijke) targets beïnvloeden en hoe deze aan te pakken of te elimineren;
- Bezuinigingen doorvoeren, zonder dat dit direct ten koste gaat van de business en kwaliteit van de dienstverlening;
- Inzicht krijgen in de financiële en bedrijfsvoering risico’s en hoe daar mee om te gaan;
- Inzicht krijgen in de kwaliteit van de bedrijfsprocessen en de sturing daarop.
Op basis van de resultaten uit dat onderzoek, kunnen direct één of meer van de gewenste veranderingen in gang worden gezet, o.a. met behulp van methodieken als "lean" en "agile / scrum". Daarbij geven wij zelf sturing aan de processen om die veranderingen snel en succesvol door te voeren.
Tot slot: Wij werken desgewenst op basis van transparante "fixed prices" voor het onderzoek en het vervolgtraject. Dus geen financiële ontsporingen en onzekerheden voor opdrachtgevers.
Website http://www.valuexl.eu/
Rechtstreeks contact 06-11479565
Social media LinkedIn Twitter Han van Popering
Provincie Zuid-Holland
Werkervaring
Opdrachtgevers

Laatste blogs

© Multiraedt 2024