Uitspraak Hof van discipline24284563_s declareren

Advocaten Arbeidsrecht, die optreden voor werknemers, mochten als gevolg van een beslissing van het Hof van Discipline van 2 december 2013 de declaratie niet meer op naam van de werkgever zetten. Naar de mening van het Hof van Discipline zou met het op naam van de werkgever zetten van de declaratie ten onrechte de indruk worden gewekt dat sprake zou zijn van een overeenkomst tussen de werkgever en de advocaat arbeidsrecht van de werknemer. Hiermee zouden de advocaten arbeidsrecht werkgevers ten onrechte in de gelegenheid stellen om de BTW te verrekenen.

Advocaten arbeidsrecht, die optreden namens werknemers, spreken in het kader van een ontslag met wederzijds goedvinden regelmatig in het belang van de werknemer af dat de werkgever de kosten van juridische bijstand van de werknemer betaalt. De werkgever is in veel gevallen bereid hiermee akkoord te gaan als de advocaat bereid is de declaratie op naam van de werkgever te stellen. Door de uitspraak van het Hof van Discipline zou dit niet meer mogelijk zijn.

Conclusie Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland

Sinds de uitspraak van het Hof van Discipline hebben allerlei deskundigen zich uitgelaten over deze uitspraak . Hieruit trekt de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland nu een conclusie, die lijkt mee te brengen dat advocaten arbeidsrecht die een werknemer bijstaan de declaratie weer op naam van de werkgever mogen zetten.

Naar de mening van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland volgt uit de reacties van de diverse deskundigen dat een advocaat arbeidsrecht die een werknemer bijstaat dit op ondubbelzinnige wijze duidelijk moet maken bij het sturen van de declaratie.  Volgens de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland zou het het meest voor de hand liggen als de advocaat die de werknemer bijstaat de declaratie op naam van de werknemer stelt, maar kan de advocaat de declaratie ook op naam van de werkgever zetten als uit de declaratie maar duidelijk blijkt dat deze ziet op diensten die zijn verrichten voor de werknemer.

De Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland geeft aan dat geen sprake is van een (fiscaal) advies, maar dat zij hiermee haar leden informeert en dat aan deze informatie dan ook geen rechten kunnen worden ontleend.

De meeste advocaten arbeidsrecht die optreden voor werknemers en de declaratie op naam stellen van de werkgever brengen in de declaratie al tot uitdrukking dat de werkzaamheden niet in opdracht van de werkgever, maar in opdracht van de werknemer zijn verricht. Er lijkt dus slechts iets te veranderen voor advocaten die dit nog niet doen. Die zullen dit alsnog moeten gaan doen.  Al is het uiteraard voor advocaten nog veiliger om de declaraties voortaan steeds op naam van de werknemer te zetten, maar dan zal de werkgever zich daarin wel moeten kunnen vinden.

 
 
Categorie Juridisch Advies