De vraag waarom je als organisatie aan CRM moet beginnen, is allang niet meer relevant. CRM anno 2015 moet je kunnen inzetten om de interactie met relaties te verbeteren en onderliggende processen aan te sturen. Losse eilanden zijn tegenwoordig naadloos geïntegreerd en alle gegevens zijn perfect gesynchroniseerd.

Toch vormen organisaties die zich hierin niet herkennen (helaas) de grote meerderheid. Uit onderzoek blijkt dat zelfs de grotere Nederlandse vestigingen, met 50 werknemers of meer, überhaupt niet over CRM software beschikken. Zuinigheid regeert en klantrelaties worden vooral gemanaged vanuit de optiek van facturatie en incasso en niet vanuit een visie van relatiemanagement en loyaliteit.

PercentageCRMGebruik
Mijn persoonlijke ervaring is dat je niet alles tegelijk moet willen. Begin met een CRM systeem, dat gekoppeld is aan het belangrijkste bedrijfsproces. Hierdoor is zo’n systeem direct rendabel inzetbaar en kunnen andere processen met een “agile” methodiek, stap voor stap worden getest en toegevoegd terwijl het hoofdproces “live” blijft.

Bij de keuze van zo’n CRM systeem wordt de TCO (Total Costs of Ownership) voornamelijk bepaald door uren van een implementatiepartner en die van uzelf. Kies daarom bij voorkeur een flexibel systeem dat snel operationeel is en geschikt is om het hoofdproces naar behoren uit te voeren. Een voorbeeld daarvan is CRM Node in combinatie met Twitter Leadgenerator

 
Categorie Marketing Advies