De registratie van pensioengegevens heeft een belangrijker functie gekregen nu de Final-pay pensioenregeling vrijwel niet meer voorkomt. Final-pay wil zeggen dat uw pensioen wordt gebaseerd op uw laatst genoten inkomen, de kwaliteit van de registratie over 40 jaren bij final-pay is dan minder van belang.

Pensioen op orde?

Is mijn pensioen op orde?

Tegenwoordig wordt in de meeste gevallen voor pensioen gebruik gemaakt van een zgn. middelloonregeling. Dat betekent dat de pensioenuitkering wordt gebaseerd op het gemiddelde inkomen over 40 jaren. Nu is het wel van belang dat een juiste registratie aanwezig is.

Er zijn echter risico's aanwezig bij de registratie:

  • er vindt geen jaarlijkse controle plaats op werknemer-niveau
  • uw werkgever hoeft maar 7 jaren administratie te bewaren
  • registratie bij pensioenfonds / verzekeraar niet altijd op orde
  • onvoldoende focus bij controle door bedrijf en accountant (enkel steekproef)
  • digitale gegevensoverdracht van gegevens tussen leverancier loonsysteem en pensioenfonds wordt niet afdoende gecontroleerd

Gevolg, er zijn fouten in de pensioenregistratie die niet worden gesignaleerd. Het zal je eigen pensioen maar zijn.

Omdat alleen voor de laatste 7 jaren bewijslast aanwezig is, betekent dat er voor 33 jaren geen bewijslast is. Erg wankel als je wilt bewijzen dat jouw pensioen niet op orde is. Bewaar daarom  ieder jaar jouw pensioenopgave dan heb je een middel waarmee je jouw pensioenrecht kan bewijzen.

Het verbaasd mij dat met zo'n belangrijk dossier zo nonchalant wordt omgaan. Pensioen leeft pas bij mensen als het vooruitzicht op pensioen zich aandient. Bij jongeren leeft pensioen vrijwel niet, met de middelloonregeling zouden zij dit niet moeten negeren.

De jaarlijkse pensioenopgave (de gemiddelde belevenis)
Schat, ik heb mijn pensioenopgave weer ontvangen en begrijp er niets van.
Lieverd, maak je niet druk, het speelt voorlopig toch niet. Stop de opgave maar in de pensioenmap, tegen de tijd dat het speelt zien we wel.

Wij zouden scherper moeten zijn op ons pensioen. Tegelijkertijd zou de presentatie van  pensioenrechten eenvoudiger moeten. Hoewel de Overheid en Pensioenfondsen/Verzekeraars hier aandacht voor hebben, lukt het nog steeds niet een begrijpelijke opgave aan de werknemer te verstrekken.

Dus is er nog veel huiswerk te verzetten om risico's tegen te gaan!!!!!!

 
 
Categorie Financieel Advies