Hoe duidelijker de identiteit van een bedrijf, hoe meer klanten het weten te vinden. Toen ik net met Smart Tenders begon, was het nog niet zo duidelijk waar ik voor stond. Wat had ik nu feitelijk te bieden? Ik had nog geen klanten, dus had ik me ingeschreven op diverse websites voor bemiddeling van freelancers.

Ik werd al snel benaderd, door een bemiddelaar die een inkoper zocht. In het gesprek gaf hij aan, dat als je bidmanager bent, je waarschijnlijk ook wel een bestek zou kunnen schrijven in de rol van inkoper. Toen werd mij duidelijk, dat als ik dat zou doen, dit ten koste zou gaan van mijn identiteit. Het zou onduidelijk worden voor de buitenwereld wat men van mij kon verwachten.

Dus heb ik die klus voorbij laten gaan. Ik was ervan overtuigd dat hoe scherper ik mijn dienstverlening kon definiëren, hoe sneller ik klanten zou krijgen. En dat bleek zo te zijn. Ik schreef mijn e-book, onderwierp de teksten op mijn website nog eens aan een scherpe blik en ik begon met bloggen. Het bloggen hielp me om mijn dienst steeds scherper te beschrijven.

duidelijke identiteit, meer klanten
Hiernaast staand plaatje helpt je om je identiteit te beschrijven.
Je passie
Een van de belangrijkste dingen is dat je iets doet waar je van houdt en waar je goed in bent. Ik ben een vrij gepassioneerde blogger, die graag schrijft over bidmanagement, het tot stand laten komen van een winnende offerte. Ik lees er voortdurend over, ik denk erover na en ik probeer mezelf steeds te verbeteren. Dat meet ik aan de hand van mijn hitrate, ofwel het percentage gewonnen offertes van de totale hoeveelheid uitgebrachte offertes. Schrijven is een van de dingen die ik graag doe. Maar ik ben geen verhalenschrijver of romanschrijver. Ik vind schrijven leuk als ik er iets mee bereik, als er iets door gebeurt.

Je missie
Even belangrijk is dat er een markt is voor wat je het liefste doet. Hoewel ik bij de start van Smart Tenders geen uitvoerig onderzoek heb gedaan, was ik er wel van overtuigd dat er een markt zou zijn voor bidmanagement als dienst. Op internet kon ik met moeite 10 bedrijfjes vinden die bidmanagement aanboden. Sommige van die bedrijven boden ook inkoopmanagement aan. Er was net een nieuwe aanbestedingswet aangenomen, die het voor veel MKB bedrijven eenvoudiger zou maken om in aanmerking te komen voor overheidsopdrachten. Maar welk MKB bedrijf had nu een ingericht proces voor het inschrijven op aanbestedingen? Er moest wel een markt voor zijn, en dat bleek ook waar te zijn.

Je werk
Om te zorgen dat ik ook betaald zou worden voor mijn dienst, moest ik nog wel een spaatje dieper. Wat is bidmanagement precies, wat kan een klant van je verwachten? Wat zijn de resultaten van wat je doet? Hoe laat je je betalen? Per uur of per opdracht? Durf je “No cure, No pay” aan te bieden? Ook daarover moest ik even flink nadenken en ik ontwikkelde een verdienmodel, dat erop neerkwam dat ik bij een eerste opdracht voor een redelijk bescheiden uurtarief zou werken en dat ik bij vervolgopdrachten voor een vaste prijs zou werken. En verder bood ik mijn klanten een “quitte of dubbel” model aan. Dan verlaagde ik mijn prijs met een derde, maar als we zouden winnen zou ik achteraf dubbel betaald krijgen. Dat was een model dat veel MKB bedrijven aansprak.

Je beroep of je dienst
Je beroep of je dienst is dus iets waar je goed in bent en waarvoor je wordt betaald. Als je iets doet waar je niet goed in bent, word je er uiteindelijk ook niet voor betaald en kun je beter iets anders bedenken om te gaan doen. Je beroep is iets waarin je zo goed bent, of wordt, dat je ervan kunt leven. En het is mooi als je er een naam aan kunt geven. Ik ben bidmanager. Het is een zeldzaam beroep. Vaak moet ik op een verjaardagspartijtje uitleggen wat een bidmanager is. Het mooie van een zeldzaam beroep is, dat je er zelf ook nog veel aan kunt vormgeven. Dat is bij de gemiddelde bouwvakker anders. Je bent metselaar, timmerman, schilder, etc. Maar ook voor deze beroepen geldt dit plaatje. Als je van het vak houdt, en er is behoefte aan, je bent er goed in en je wordt ervoor betaald, dan ben je iets, dan heb je een identiteit.

Je doel
De kern van je bedrijf is het doel. De doelstelling van je bedrijf is opgebouwd uit je missie, je werk, je beroep en je passie. Ik hou van mijn werk, en er is behoefte aan. Ik ben er goed in en ik kan er goed van leven. Het doel is innig verbonden met de identiteit. Waar sta je voor? Wat is het bestaansrecht van je bedrijf in deze wereld? Voor Smart Tenders is het doel om bedrijven te helpen bij het maken van offertes en het inschrijven op aanbestedingen. Door samen met mijn klanten goede aanbiedingen te maken, help ik ze om te groeien en hun continuïteit veilig te stellen. Hoe succesvoller ik ben, hoe succesvoller ook mijn klanten zijn. Dat drijft mij om me te beperken tot bidmanagement en te zorgen dat ik er heel goed in ben.

 
 
Categorie Financieel Advies